robotizovaná skenovací totální stanice Trimble SX10 (časopis GeoBusiness)
geobusiness-magazine-thinkbox-software-krakatoa-screenshot-File5964-w600
stonehenge-mraky-w600

O významu Stonehenge, nejslavnější megalitické památky na světě, se dodnes vedou diskuze a neexistuje jednotný názor, k čemu našim předkům kamenná stavba sloužila. Při nedávném laserovém skenování byly na kamenech objeveny doposud neviditelné symboly.

Continue reading „Objev tři tisíce let starých záseků na Stonehenge díky laserovému skenování“

blom-safetrees-w600

Společnost Blom Czech Republic oznámila, že společně s firmou Control System International realizovala pozemní laserové skenování vybrané zeleně pro společnost SAFE TREES.

Předmětem zájmu bylo devět vzrostlých stromů v Jihlavě, pro které se na základě získaných dat budou posuzovat jejich statické poměry, a bude provedeno celkové hodnocení stavu těchto stromů.

blom-safetrees-w600

Užitím metody pozemního laserového skenování jsou pro následné vyhodnocení dodána vysoce přesná a detailní data o parametrech koruny a kmene stromů, což přináší větší spolehlivost a přesnost celkového posouzení než bylo dříve zvykem pouze pomocí odhadů těchto parametrů.

Získaná data budou využita pro zpracování zátěžové analýzy, která je nutná jako jeden z kroků pro stanovení provozní bezpečnosti stromů tzv. tahovými zkouškami.

Ty spočívají v namáhání testovaných stromů malými silami při zjišťování reakce stromů v oblasti deformace kmene (interpretováno jako odolnost proti zlomu a ukroucení) a v oblasti náklonu kořenového talíře (interpretováno jako odolnost proti vyvrácení).

Výsledkem celého postupu je nejpodrobnější stupeň hodnocení provozní bezpečnosti cenných stromů v rámci sídelní zeleně.

[Zdroj: Blom Czech Republic]


nokia-feat

Společnost Nokia v předchozích dnech oznámila dostupnost 3D modelů vybraných měst včetně Prahy ve svém navigačním software Ovi Mapy.

3D zobrazení + panoramatické fotografie

Nové 3D zobrazení začíná pohledem z ptačí perspektivy. Uživatelé se pak mohou libovolně přibližovat či vzdalovat nebo se pohybovat okolo jednotlivých objektů jako jsou budovy a stromy přímo ze svého počítače, a objevovat tak sice virtuální, ale přesto velice realistickou podobu nových míst. Panoramatické fotografie pořízené přímo z jednotlivých ulic pak doplňují celkovou představu o vzhledu daného místa.

Ovi-Mapy-3D-Praha-w600

V tiskové zprávě společnost Nokia uvádí, že ve zkušební verzi je dostupných celkem 20 metropolitních oblastí, přičemž počet dostupných fotorealistických 3D modelů se bude postupně zvyšovat. Zobrazení s využitím panoramatických fotografií je nyní k dispozici pro pět měst: Kodaň, Helsinky, Londýn, Oslo a San Francisco.

„Fotorealistické 3D modely metropolitních oblastí jsou významným krokem na cestě k uskutečnění naší vize propojení reálného a virtuálního světa s lokalizačními službami coby jejich spojujícím prvkem,“ uvedl Michael Halbherr, senior viceprezident společnosti Nokia.

„Ovi Mapy v mobilních telefonech jasně ukazují, že Nokia umí transformovat užitečnou funkci v široce využívanou službu, která kromě tradičních navigačních funkcí vytváří také prostor pro další inovace v oblasti lokalizačních služeb. Rozšiřování funkce na web je důkazem toho, že poskytuje skutečně komplexní služby,“ řekl Daryl Chiam, hlavní analytik společnosti Canalys.

Fotorealistické 3D modely jsou v současnosti dostupné v následujících městech:

– Barcelona – Helsinky – Londýn – Milán – San Francisco
– Benátky – Chicago – Los Angeles – New York – Stockholm
– Boston – Kodaň – Madrid – Oslo – Toronto
– Florencie – Las Vegas – Miami – Praha – Vídeň

Ovi-Mapy-3D-Praha-2-w600

Komentář redakce

Nokia poskytuje navigační software a data zdarma. Tím podporuje využívání navigace všude. nejen při jízdě autem. Díky navigacím zabudovaným v mobilním telefonu si řada zákazníků ani nepotřebuje kupovat speciální navigační přístroj, ale vystačí si „jen“ s mobilním telefonem.

Otázkou je, zda jsou 3D modely dlouhodobě udržitelné na údržbu. Při používání navigací jsou zákazníci extrémně citliví na aktuálnost dat. To, co jinde promíjejí, se v diskuzních fórech neustále diskutuje. Většina zákazníků neví (a ani nepotřebuje vědět), jak složité je data vytvářet a aktualizovat.

Již před dvěma lety jsme v diskuzi s jedním z producentů navigačních dat došli k závěru, že výroba 3D modelů je finančně nákladná záležitost, kterou navíc řada zákazníků vůbec nevyužije (protože to nepotřebuje).

3D modely jsou tak možná jen šikovným marketingovým tahem, jak připoutat pozornost nových zákazníků, kteří o koupi navigace třeba zatím neuvažovali. Čtení běžné mapy je pro řadu lidí obtížné, takže 3D modely by jim mohly pomoci se zorientovat.

Ještě tedy zbývá snížit náklady na aktualizaci dat, abychom se s 3D mohli setkávat všude (ne jen ve 20 městech světa). Jednou z možností by mohlo být například poloautomatizované generování objektů z dat laserového skenování.