petr-pridal-a-Jean-Michel-Darroy-oceneni-copernicus-masters-2018-geobusiness-f

Evropská kosmická agentura a firma Airbus ocenily v soutěži Copernicus Masters tým, který stojí za vývojem produktu MapTiler. Stejnojmenný česko-švýcarský startup se specializuje na poskytování map a softwaru k jejich tvorbě.

Ocenění v soutěži, která je často označována jako „Vesmírný Oscar“, bylo udělenoza inovativní zpracování družicových snímků, které byly přetvořeny v interaktivní mapu. „Od května 2018, kdy jsme službu spustili, máme již stovky společností a institucí, které používají naše mapy u sebe na webu či v mobilních aplikacích,“ řekl ke službě Petr Přidal, zakladatel MapTileru.

Hlavní cenou je datový balík od firmy Airbusu, který bude použit na další vylepšení mapy. Přestože je firma Airbus známá spíše pro svá letadla, má také divizi specializovanou na vývoj a provoz družic. Obrazová přesnost snímků je až 30 cm. „Použití našich vlastních algoritmů zajistí jednotný barevný styl mezi různými zdroji družicových snímků, takže není vidět přechod mezi snímky od různých poskytovatelů,“ vysvětluje Petr Přidal, k čemu budou data od Airbusu použita. Snímky od Airbusu doplní ty stávající, které v programu Copernicus bezplatně poskytuje agentura ESA. Snímky jsou pořizovány dvojicí družic Sentinel-2, které přibližně jednou za pět dní nasnímkují celou Zemi. Pro Evropu a oblast celého mírného pásu jsou snímky pořizovány dvakrát častěji.

Nefalšovaná radost. Zleva na snímku Petr Přidal a Martin Eliáš z firmy MapTiler, Roman Bohovic a Jan Labohý z brněnské firmy World from Space / foto archiv MapTiler
Matěj Laitl Spaceknow / GeoBusiness

Jak spočítat všechna auta na světě z družicových snímků, neuronových sítí a výpočetního výkonu Googlu Cloudu.

Každý den povrch Země snímkují stovky družic, čímž vytvářejí obrovské množství obrazových dat, skrývajících cenné informace.

Matěj Laitl z firmy Spaceknow ve své přednášce ukazuje, jak pomocí neuronových sítí lze tyto informace vytáhnout a jak to díky platformě Google Cloud dělat online a ve velkém.

Gisat data velmi vysokého rozlišení / GeoBusiness

Družicová data s velmi vysokým rozlišením, která také často najdete pod označením VHR (Very High Resolution), mají prostorové rozlišení v řádu jednoho metru. Data mohou být pořizována pouze v panchromatickém režimu, častěji jsou však k dispozici v kombinaci panchromatického a multispektrálního režimu.

Podle firmy Gisat, která se na družicová data specializuje, jde o nejrychleji se rozvíjející sektor dálkového průzkumu Země. Většina družic této kategorie představuje nejmodernější družicové systémy disponující velkou flexibilitou, co se týče pořízení dat podle konkrétních požadavků zákazníka.

Tato data jsou vhodná pro mapování nebo aktualizaci map v měřítkách 1 : 25 000 až 1 : 5 000.

Družicové snímky se dají používat v podrobném mapování, pro urbanistické studie, pro přípravu 3D modelů měst, v precizním zemědělství, pro kontrolu zemědělských aktivit, při plánování a projektování liniových staveb, při tvorbě digitálního modelu terénu.

Dalšími možnostmi jsou například mapování dopravních sítí, inventarizace lesních porostů, mapování rozptýlené vegetace, monitorování povrchových dolů, skládek a rekultivace, mapování půdní eroze, plánování a organizace humanitární pomoci. Specialitou je oblast pojišťovnictví.

Přehled družicových dat s velmi vysokým rozlišením

DružiceSenzorPočet pásemProstorové rozlišení [m]Archiv od
CartoSat-2FHRMX42.02018
CartoSat-2FPAN10.652018
CartoSat-2DHRMX42.02017
CartoSat-2DPAN10.652017
CartoSat-2EHRMX42.02017
CartoSat-2EPAN10.652017
WorldView-4MS41.242017
WorldView-4PAN10.312017
CartoSat-2CHRMX42.02016
CartoSat-2CPAN10.652016
TeLEOS-1TeLEOS-1 Imager11.02016
KOMPSAT-3AAEISS-A MS42.22015
KOMPSAT-3AAEISS-A PAN10.552015
Deimos-2HiRAIS – MS44.02014
Deimos-2HiRAIS – PAN10.752014
Gaofen-2PMC-2 MS43.22014
Gaofen-2PMC-2 PAN10.82014
ISS – IrisIris32014
KazEOSat-1NAOMI (ms.)44.02014
KazEOSat-1NAOMI (pan.)11.02014
SkySat-1MS42.02014
SkySat-1PAN10.92014
SkySat-1Video11.12014
SPOT 7 – AzerskyNAOMI MS46.02014
SPOT 7 – AzerskyNAOMI PAN11.52014
WorldView-3MS81.242014
WorldView-3PAN10.312014
Göktürk-2EOS-C camera – PAN12.52013
Pléiades 1BMS – HiRI42.82013
Pléiades 1BPAN – HiRI10.52013
SPOT 6NAOMI MS46.02013
SPOT 6NAOMI PAN11.52013
TH-1BTH HR Camera12.02013
KOMPSAT-3MS42.82012
KOMPSAT-3PAN10.72012
Pléiades 1AMS – HiRI42.82012
Pléiades 1APAN – HiRI10.52012
NigeriaSat-2MS – VHRI45.02011
NigeriaSat-2PAN – VHRI12.52011
CartoSat-2BPAN10.82010
TH-1ATH HR Camera12.02010
WorldView-2MS81.842009
WorldView-2PAN10.52009
CartoSat-2APAN10.82008
GeoEye-1MS42.02008
GeoEye-1PAN10.52008
TheosPAN12.02008
CartoSat-2PAN10.82007
WorldView-1PAN10.52007
ALOSPRISM12.52006
EROS BEROS B10.72006
KOMPSAT-2MS44.02006
KOMPSAT-2PAN11.02006
CartoSat-1PAN A12.52005
CartoSat-1PAN F12.52005
FORMOSAT-2PAN12.02005
TopSat 1RALCam MS35.02005
TopSat 1RALCam PAN12.52005
OrbView-3MS44.02003
OrbView-3PAN11.02003
QuickBirdMS42.42001
QuickBirdPAN10.62001
EROS AEROS A11.82000
IkonosMS44.01999
IkonosPAN11.01999
geobusiness-magazine-digital-globe-w600
gisat-8ee26_alburjdubai-uae-feat

Vyznáte se, z jakých družicových systémů si dnes můžete vybírat pro svoji práci data? Podívejte se na přehled satelitních systémů.


gisat-8b8dd_irsp61-w600
IRS P6 LISS-III * rozlišení 23.5m, barevná kombinace zahrnuje spekrální pásma NIR a SWIR * Roudnicko * Original data by EUROMAP GmbH, © ANTRIX, SI


Společnost GISAT připravila rozsáhlou databázi, obsahující podrobnější údaje o dodávaných datech z jednotlivých družic. Řada družic snímá data, která sice nejsou běžným způsobem komerčně k dispozici, přesto GISAT vybízí, aby firmu zájemci o data z nekomerčních družic kontaktovali.

První družicí v seznamu je Landsat 1 s datem startu 1972 a rozlišením 80 metrů.

Naopak nejnovější družicí v seznamu je Resourcesat 2 s „datem narození“ v letošním roce 2011.

Podívejte se na celý seznam.

A podívejte se také do galerie, která je uvedena na konci seznamu.