KRÁTCE

Síťové služby ČÚZK přecházejí na standardní EPSG 5514

síťové služby ČUZK / časopis GeoBusiness

ČÚZK oznámil dokončení přechodu ke standardnímu kódu EPSG 5514 a zrušení podpory prozatímního kódu 102067 pro síťové služby. Podpora prozatímního kódu bude ukončena 1. července 2017.

V roce 2011 byla v prohlížecích a následně stahovacích službách rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zavedena podpora kódu EPSG 5514 pro poskytování služeb v souřadnicovém systému S-JTSK / Krovak East North, který je standardizován v rámci mezinárodního registru souřadnicových referenčních systémů.

Byl tak zahájen přechod od dosud užívaného alternativního kódu 102067, který byl užíván pro stejný souřadnicový systém, nicméně nebyl v EPSG standardizován.

K datu 1. 7. 2017 bude dokončen přechod ke standardnímu kódu EPSG 5514 a ve všech prohlížecích a stahovacích službách resortu ČÚZK bude zrušena podpora alternativního kódu 102067.

Odstranění duplicity a používání pouze standardizovaného kódu umožní na straně poskytovatele služeb zjednodušení konfigurace a tím i zvýšení výkonu služeb.

[zdroj: ČÚZK]

/* ]]> */