Staňte se také členem Asociace podnikatelů v geomatice.
Kalendář událostí

Program 20. konference GIS Esri (+ soutěž)

20-konference-gis-esri-cr-feat


Výroční dvacátá konference GIS Esri se blíží (9.-10. listopadu) a její organizátoři představili podrobný program akce.

Vlastní náplň úvodního bloku si organizátoři konference ponechávají jako překvapení. V současnosti přislíbili své vystoupení Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová a geolog Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR.

20. konferenci bude i letos předcházet předkonferenční seminář, zaměřený na správu a využití rastrových dat v ArcGIS. Seminář, který je součástí konference, se bude konat 8. listopadu 2011 v odpoledních hodinách v Kongresovém centru Praha.

Ke 20. výročí konference pořádají v rámci doprovodného programu společnost ARCDATA PRAHA jako organizátor a GeoBusiness jako hrdý mediální partner vědomostní soutěž.

Zúčastnit se jí můžete i vy. Vyhrát můžete ceněnou historickou publikaci Atlas Maior. (A v případě, že neznáte odpovědi na soutěžní otázky, počkejte si na konferenci, kde dostanete velmi podrobnou nápovědu.)

Program

V současnosti je znám následující program (odkazy v názvech referátů vedou na PDF s abstraktem).

Hlavní řečníci

 • Ing. Dana Drábová, Ph.D.; předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

  Název přednášky bude upřesněn

 • MUDr. Ondřej Franěk; vedoucí lékař zdravotnického operačního střediska ZZS hl. m. Prahy

  Název přednášky bude upřesněn

 • Ing. Petr Beran; ředitel odboru krizového řízení hl. m. Prahy

  Název přednášky bude upřesněn

 • doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.; předsedkyně Českého statistického úřadu

  Název přednášky bude upřesněn

 • RNDr. Václav Cílek, CSc; český geolog, klimatolog, spisovatel, filozof a popularizátor vědy

  Co se děje se světem?

Veřejná správa – eGovernment

 • Cíle a činnosti Zeměměřického úřadu v následujících letech

  Ing. Jiří Černohorský; Zeměměřický úřad

Veřejná správa – uživatelské přednášky

 • Infrastruktura pro prostorové informace – kde jsme a kam jdeme

  Ing. Eva Pauknerová, CSc.; Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor informatiky

Business Intelligence

 • Historie vývoje a nasazení GI systému v prostředí rakouské státní pošty

  Dipl. Ing. Karel Mauric, M.Sc.; Österreichische Post AG

 • Vizuální analýza informací – propojení vztahové, časové a prostorové analýzy

  Ing. Miroslav Wiedermann; TOVEK, spol. s r.o.

  Ing. Miroslav Nečas, Ph.D.; TOVEK, spol. s r.o.

Správa inženýrských sítí

 • Název přednášky bude upřesněn

  Dave Magee; Telvent Utilities Group

Rastrový GIS a DPZ

 • Využití obrazové spektroskopie na CVGZ

  Ing. Jan Hanuš; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  Petr Lukeš; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  František Zemek; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  Věroslav Kaplan; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  Jan Novotný; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

 • Evropské systémy GMES a Galileo

  doc. Ing. Jan Kolář, CSc.; Česká kosmická kancelář

Životní prostředí

 • Morfometrické modelování v geologických aplikacích

  Mgr. Kateřina Zelenková; Česká geologická služba, odd. dálkového průzkumu Země

  Mgr. Veronika Kopačková; Česká geologická služba, odd. dálkového průzkumu Země

  Mgr. Vladislav Rapprich; Česká geologická služba, odd. dálkového průzkumu Země

Uživatelské přednášky

 • 3D rekonstrukce zaniklých sídel Česka

  RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.; Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

  Bc. Jan Jelének; Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

  Bc. Lucie Koucká; Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

  Bc. Marek Oktábec; Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

 • Využití Esri nástrojů při hlukovém mapování

  Ing. Pavel Junek; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

  Ing. Jiří Michal; Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

 • Vývoj konstanty W0 (potenciálu na geoidu) a její praktické aplikace

  doc. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.; Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

  pplk. Ing. Vladimír Petera; Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Workshopy ARCDATA PRAHA

 • ArcGIS Online

  Ing. Radek Kuttelwascher; ARCDATA PRAHA, s.r.o.

  Mgr. Lucie Patková; ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemní workshopy a přednášky

 • Obrazová spolupráce nad GIS ve zdravotnických záchranných službách

  Viktor Gyönyör; AV MEDIA, a.s.

  Radim Šejnoha; AV MEDIA, a.s.

 • České městečko

  Ing. Zdeněk Hotař; GEODIS BRNO, spol. s r.o.

  Drahomíra Zedníčková; GEODIS BRNO, spol. s r.o.

  Michal Sýkora; GEODIS BRNO, spol. s r.o.

 • Trimble Floodlight technologie a GeoExplorer 6000 – vstupenka do budoucnosti sběru dat

  Ing. David Jindra, CSc.; GEOTRONICS Praha, s.r.o.