Kalendář událostí UDÁLOSTI

Pozvánka na workshop: Centralab a otevřená data (9. prosince 2013)

geobusiness-magazine-centralab-workshop-december-2013-w600

České centrum pro vědu a společnost ( CCSS) jako člen řešitelského konsorcia projektu CentraLab (Central European Living Lab for Territorial Innovation -3CE400P1) si Vás dovoluje pozvat na projektový workshop seznamující s řešeními a výsledky tohoto projektu.

Datum: 9. prosince 2013, 9:00 –16:00 hodin

Místo: Český svaz vědeckotechnických společností, místnost č. 417, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Účast na workshopu je bezplatná včetně občerstvení.

Hlavním tématem workshopu je nastavení spolupráce mezi uživateli, výzkumníky a vývojáři zabývajícími se využitím otevřených dat (Open Data) pro nejrůznější aplikace v oblasti vzdělávání, životního prostředí, územního plánování, turistiky a podpory obchodu s realitami. V rámci workshopu se účastníci seznámí nejen s výsledky projektu CentraLab, jehož řešení součástí aktivit Českého Living Labu, ale i s možnostmi, jak využít otevřená data pro jejich aktivity a aplikace.

Cílem workshopu je především podpořit aktivity vedoucí k lepší spolupráci mezi výzkumem, veřejným sektorem a malými a středními podniky.

Klíčová témata workshopu:

 • Vzdělávání o životním prostředí – CentraLab
 • Využití nových technologií pro vzdělávání v oblasti životního prostředí a prostorových dat
 • Proč otevřená data ve veřejném sektoru, pozitivní příklady v ČR
 • Open Data a Linked Open Data, nové příležitosti pro malé a střední podnikání
 • Otevřená data z pohledu potencionálního investora
 • Nové senzorové technologie a myšlenka Open Sensor Network
 • Otevřený datový sklad pro územně orientovaná data
 • Možnosti vývoje aplikací nad otevřenými daty
 • Smart Tourist Data – turistické informační systémy založené na otevřených datech
 • Realitní mapy – otevřená data ve službách realitní kanceláře

Komu je workshop určen:

 • Malým a středním inovačním firmám pracujícím v oblasti vzdělávání, životního prostředí, turistiky a realit
 • Studentům a nezávislým vývojářům pracujícím s otevřenými daty
 • Orgánům veřejné správy včetně státních institucí, regionů a obcí, které chtějí prostřednictvím otevřených dat podpořit rozvoj na místní, regionální a národní úrovni
 • Uživatelům a provozovatelům systémů o životním prostředí
 • Provozovatelům turistických portálů a turistických aplikací, regionálním sdružením zabývajícím se podporou turistického ruchu, provozovatelům turistických zařízení a turistickým kancelářím
 • Všem v realitním obchodě od provozovatelů realitních kanceláří k vývojářům a správcům portálů
 • Potenciálním investorům

Program

9:00 – 9:30 Registrace, občerstvení
9:30 – 9:35 Uvítání (Josef Fryml, České centrum pro vědu a společnost)
9:35 – 9:40 Uvítání (Karel Janečka, Česká asociace pro geoinformace, o.s.)
9:40 – 9:55 Centralab – představení (Karel Janečka, České centrum pro vědu a společnost)
9:55 – 10:05 Úvod do problematiky Living Lab (Karel Charvát, České centrum pro vědu a společnost)
10:05 – 10:20 Centralab – výukový modul (Ota Čerba, České centrum pro vědu a společnost)
10:20 – 10:30 Nové projekty pro otevřená data (Karel Charvát, České centrum pro vědu a společnost)
10:30 – 11:00 Jak budeme řešit Open Data ve veřejné správě v ČR (Michal Rada, Ministerstvo vnitra ČR)
11:00 – 11:15 Open Linked Data (Ota Čerba, České centrum pro vědu a společnost)
11:15 – 11:30 Apps4Europe (Karel Charvát, České centrum pro vědu a společnost)
11:30 – 11:45 Česko jede (Jaroslav Martínek, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
11:45 – 12:00 Představení Open Data standardu pro profily zadavatele připraveného s Ministerstvem pro místní rozvoj, a jeho možných aplikací (Jiří Skuhrovec, Fakulta sociálních věd, UK)
12:00 – 12:45 Občerstvení
12:45 – 13:00 Mobilise Europe (Luděk Kühr, BIC R&D, s.r.o.)
13:00 – 13:15 Vize SmartTouristData (Karel Charvát, České centrum pro vědu a společnost)
13:15 – 13:30 Otevřená data a služby ČÚZK (Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální)
13:30 – 13:45 Turistické a dopravní portály Posázaví a NISA Go (Stanislav Holý, Help service remote – sensing s.r.o.)
13:45 – 14:00 Otevřeme data z Pošumaví? (Ivo Šašek, Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o.)
14:00 – 15:00 Realitní Mapy – Otevřená data ve službách realitní kanceláře (Jan Ježek, Karel Charvát junior, Dzmitry Kozhukh, Přemysl Vohnout, Michal Kepka, České centrum pro vědu a společnost Help service remote – sensing s.r.o.)
15:00 – 15:15 Využití volně dostupných dat RUIAN v aplikacích pro obce i veřejnost (Petr Horák, Help Forest s.r.o.)
15:15 – 15:45 Diskuse, praktické ukázky
15:45 – 16:00 Závěr (Josef Fryml, České centrum pro vědu a společnost)

Praktické ukázky

Součástí workshopu budou také praktické ukázky řešení Evropských výzkumných projektů českého Living Labu navazujících na řešení CentraLab. Představí se projekty plan4business, Apps4EU, SmartOpenData, OpenTransportNetwork, SDI4Apps.

Co je to CentraLab

Projekt CentraLab – Central European Living Lab for Territorial Innovation (www.centralivinglab.eu) je realizován v rámci programu Central Europe – European Territorial Cooperation Objective. Projekt byl zahájený v květnu 2011, přičemž doba trvání byla naplánována na tři roky. Konsorcium zahrnuje deset partnerů z osmi evropských zemí (Česká republika, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko). Zaměření jednotlivých partnerů je velice různorodé – od geoinformačních technologií přes nakládání s odpady nebo podporu rozvoje venkova až eko-turistice. Partnerské organizace zahrnují komerční firmy (E-zavod), univerzity (Technická univerzita Košice), regionální autority (Piemont) a neziskové organizace (České centrum pro vědu a společnost).

Projekt se zaměřuje na tři základní  aktivity – podpora politického prostředí pro rozvoj Living Lab-ů (pomocí tzv. Memorand o porozumění), vytvoření sítě partnerů spolupracujících v rámci konceptu Living Lab a konečně tvorba deseti přeshraničních pilotních projektů, které využívají metodiku Living Lab a ilustrují její výhody.

Cílem projektu je pomocí lokálních struktur typu Living Lab aktivovat kreativní potenciál regionu pro dosahování cílů týkajících se širších otázek udržitelnosti a inteligentní specializaci („smart specialization“). To se týká také budování partnerství mezi univerzitami, výzkumnými středisky, průmyslem, poskytovateli služeb, zákazníky, místními orgány, nevládními organizacemi a občany.

České centrum pro vědu a společnost (CCSS) se zabývá vývojem pilotní aplikace Vzdělávání a životní prostředí (https://environment-and-education.centralivinglab.eu/).

Tento pilot je zaměřený na poskytování vzdělávacích materiálů z oblasti geoinformačních věd pro enviromentální sektor pomocí tzv. „smart katalogu“. Katalog je založený na sémantických technologiích a pro ukládání informací do znalostní báze využívá grafové struktury ve formátu RDF (Resource Descriptor Framework).

Katalog integruje existující vzdělávací materiály (články, prezentace, videa a podobně). Uživatelům poskytuje prostřednictvím webového rozhraní nejen základní informace (metadata) o každé položce, ale také další informace (proto hovoříme o tzv. „smart catalogue“). Mezi tyto informace patří především různá doporučení – na materiály od stejného autora, ve stejném jazyce, se stejnými klíčovými slovy.

Dále katalog poskytuje údaj o průměrné podobnosti daného materiálu s ostatními položkami katalogu a také uživatele odkazuje na pět dalších materiálů, které by se na základě výpočtu podobnosti měly co nejvíce odpovídat zvolené položce, a tudíž by měly představovat další směr studia.

Témata workshopu jsou řešena v následujících pracovních balíčcích projektu CentraLab:

 • WP4 Pilot Implementation
 • WP3 Living Lab Policy Development
 • WP5 Strategic Governance

geobusiness-magazine-centralab-workshop-december-2013-w600

geobusiness-magazine-workshop_centralab_feat

V případě zájmu o účast stačí vyplnit následující jednoduchý přihlašovací formulář a organizátoři vás zařadí na seznam účastníků.

/* ]]> */