Kalendář událostí UDÁLOSTI

Pozvánka na Informační systémy v zemědělství a lesnictví (ISAF)

traktor-dia-feat


Česká zemědělská univerzita bude hostit ve dnech 11. až 14. července 2011 již 17. ročník konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví (ISAF).

Témata letošního ročníku konference jsou:
· „Digital Czech“ 2010
· Vědecké možnosti a směry v Evropské unii
· Informační a komunikační technologie pro venkovské oblasti
· eLearning pro venkovské oblasti
· Lidský aspekt rozvoje informační společnosti
· Role vzdělávání ve znalostní společnosti
· Jednotný informační prostor pro životní prostředí

Konference nabízí prostor pro vystavovatele:
· Bezplatné 6 m2 výstavní prostory a 100 cm pověšené tabulky
· Jedna bezplatná registrace na konferenci

Konference je doprovázena následujícími semináři:
– Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository (VOA3R) workshop
· AgriXchange workshop
· PROGIS workshop
· ICT – AGRI workshop
· Půda mapování přístupů v kontextu politiky (Soil mapping approaches in the policy context)
· RURAL INCLUSION workshop
· „Spatial Data Infrastructure for Agriculture and Environment“ workshop
· Collaborative platforms and Social Media for Agriculture
· Space technologies for Agriculture

Autoři mohou projevit zájem o aktivní účast posláním referátu do konce dubna.