Sleva na software ProGEO

Smart Farming ZEMĚDĚLSTVÍ

Jak se používají informační technologie v zemědělství (konference ISZL/ISAF)

ISZL ISAF 2018 / GeoBusiness

V Plzni se uskuteční již 22. ročník konference Informační systémy v lesnictví a zemědělství (ISZL, angl. ISAF). Akce se koná 3. října 2018 společně s dalšími dvěma konferencemi Geomatika v projektech a Plan4All.

Precizní zemědělství, robotizace při farmaření, Smart Farming… ISZL konference 3. října v Plzni. Vstup zdarma.

Zveřejnil(a) GeoBusiness dne Úterý 11. září 2018

Změnou oproti loňským ročníkům je, že akce se tentokrát nebude konat ani v Praze nebo na zámku Kozel, ale v prostorách plzeňského výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost (Technická 8, Plzeň).

Konference ISZL se letos výjimečně koná v češtině a bude věnována účasti českých výzkumných organizací a firem v mezinárodním výzkumu informačních technologií pro zemědělství, precizní zemědělství a nově nastupující tzv. Smart Farming.

V České republice není příliš známo, že využívání informačních a geoinformačních technologií v zemědělství je jednou z nejúspěšnějších oblastí české účasti v evropských projektech vědy a výzkumu.

Je proto potěšitelné, že se do projektů zapojují nejen univerzity, malé a střední podniky, ale rovněž výrobci, například známý Zetor Tractors.

Pořadatelé konference se domnívají, že úspěchy v poslední době vytvořily významné předpolí pro další organizace a že při spojeném úsilí se Smart Farming může stát jednou z vlajkových lodí českého výzkumu.

Z historie konference ISAF

Konference ISAF se prvně konala v roce 1994 na Seči. Akce si od začátku si klade za cíl seznamovat českou veřejnost s nejnovějšími trendy v oblasti ICT v zemědělství a lesnictví a to především v oblasti precizního zemědělství (a později Smart Farming).

Již v roce 1994 na konferenci na Seči přednášel o precizním zemědělství Luigi Gaspardo z italské firmy Technofarming. V dalších letech se organizátorům na konferenci povedlo pozvat vědecké kapacity jako je například Simon Blackmore, specialista na robotizované zemědělství.

Konference se také účastní zástupci Evropské komise, například Bror Salmelin, Marta Iglessias nebo Isidro Laso.

V následujících letech se konference přesunula do Prahy na Českou zemědělskou univerzitu, kde se jako vrchol podařilo uspořádat v roce 2011 konferenci společně se třemi významnými celosvětovými akcemi EFITE/WCCA, ECPA a Precision Lifestock Farming. Přibližně pět set expertů z celého světa tehdy diskutovalo o nejnovějších trendech v zemědělském výzkumu.

V následujících letech se konference konala v zahraničí, konkrétně v Jelgavě a Drážďanech. V posledních třech letech se vrátila do Česka.

České organizace se od roku 1999 zapojují do projektů pátého rámcového projektu pro vědu a výzkum v oblasti ICT pro zemědělství. Mezinárodní kontakty navíc napomohly, že Karel Charvát v letech 2005 až 2007 předsedal Evropské federaci pro informační systémy v zemědělství (EFITA) a díky tomu se posílil vliv České republiky v této oblasti.

Pořadatelé věří, že letošní ročník napomůže další účasti českých subjektů v jejich zapojení do celoevropských výzkumných aktivit.

Registrace na ISZL 2018

Vložné na akci se neplatí. Svoji účast na konferenci potvrďte vyplněním formuláře na webu konference.

Předběžný program konference

 • První zkušenosti s implementacemi OGC Web services v zemědělských a lesnických aplikacích v ČR (WirelessInfo a PremathMod), Karel Charvát (Lesprojekt/WirelessInfo)
 • Představení systému Prefarm (MJM)
 • Externí vlivy na zemědělství z pohledu znalostního řízení (FutureFarm a AgriXchange), Karel Charvát (Lesprojekt/WirelessInfo)
 • Analýza vlivu precizního zemědělství na obsah dusíku ve spodních vodách v oblasti vodní nádrže Želivka, FATIMA, Renata Duffková (VÚMOP)
 • FOODIE data model a modelování dat pro zemědělství, Tomáš Řezník (WirelessInfo/Masarykova univerzita)
 • Dálkový průzkum Země a precizní zemědělství v oblasti setí a aplikace dusíkatých látek, Národní aktivity v rámci TAČR a NAZVA, Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita)
 • Převádění výsledků výzkumu do praxe, Michal Kraus (Farma Rostěnice)
 • Open Linked Data a 3D vizualizace pro zemědělství (DataBio), Karel Charvát Jr. (Lesprojekt), Karel Jedlička, Otakar Čerba (ZČU)
 • Nové metody dálkového průzkumu pro lesnictví, projekt DataBio (ÚHÚL)
 • Využití dat z družic programu Copernicus pro rybářský průmysl v Indickém oceánu (DataBio) Dmitrij Kožuch (Plan4all), Karel Jedlička (ZČU)
 • Internet věcí v zemědělství (IoF2020), Karel Charvát (WirelessInfo), Michal Kepka (ZČU)
 • Co přináší mezinárodní výzkum Zetoru (DataBio)
 • Budování kapacit pro zemědělství 4.0 (AgriTeach 4.0), Pavel Šimek (WirelessInfo, Česká zemědělská univerzita)
 • Data z družic Sentinel a zemědělské pojištění PREMIA, Jiří Kvapil (WirelessInfo)
 • Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace zavlažování na vinicích v Argentině, projekt SIMONA, Zbyněk Křivánek (Lesprojekt)
 • Zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe – projekt SKIN (Short Food Supply Chain and Innovation Network), Šárka Horáková (WirelessInfo)
 • Rozvoj nových metod zpracování biomasy se zapojením lokálních inovačních sítí – projekt Enabling (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth), Petr Horák (WirelessInfo)
 • Šíření inovačního obchodního modelu (Living Lab) ve venkovských oblastech – představení projektu LIVERUR (Living Lab research concept in Rural Areas), Radana Šašková (Úhlava, o.p.s.)
 • Podrobné informace pro zemědělce s využitím meteorologických předpovědních služeb (EUXDAT), Karel Jedlička (Plan4all)
 • Incubator for Digital Farming (IDF), Karel Charvát (WirelessInfo)
 • Monitorování spodní vody v Lotyšsku pro potřeby meliorací CRAFT, Zbyněk Křivánek (České centrum pro vědu a společnost)
 • Agregace procesů a služeb v zemědělství do prostředí cloudu (AFarCloud), Martin Čech (ZČU)
 • Inovační Hub pro Smart Agriculture (SmartAgriHub), Karel Charvát (WirelessInfo)
 • Analýza potenciálu programu Copernicus pro zemědělství (EO4FArm)

Příležitosti pro roky 2019 – 2020

Součástí konference bude speciální sekce, moderovaná Karlem Charvátem, který představí možnosti ve Smart Farmingu pro následující období 2019 – 2020.

/* ]]> */