ISZL ISAF 2018 / GeoBusiness

V Plzni se uskuteční již 22. ročník konference Informační systémy v lesnictví a zemědělství (ISZL, angl. ISAF). Akce se koná 3. října 2018 společně s dalšími dvěma konferencemi Geomatika v projektech a Plan4All.

Precizní zemědělství, robotizace při farmaření, Smart Farming… ISZL konference 3. října v Plzni. Vstup zdarma.

Zveřejnil(a) GeoBusiness dne Úterý 11. září 2018

Změnou oproti loňským ročníkům je, že akce se tentokrát nebude konat ani v Praze nebo na zámku Kozel, ale v prostorách plzeňského výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost (Technická 8, Plzeň).

Konference ISZL se letos výjimečně koná v češtině a bude věnována účasti českých výzkumných organizací a firem v mezinárodním výzkumu informačních technologií pro zemědělství, precizní zemědělství a nově nastupující tzv. Smart Farming.

V České republice není příliš známo, že využívání informačních a geoinformačních technologií v zemědělství je jednou z nejúspěšnějších oblastí české účasti v evropských projektech vědy a výzkumu.

Je proto potěšitelné, že se do projektů zapojují nejen univerzity, malé a střední podniky, ale rovněž výrobci, například známý Zetor Tractors.

Pořadatelé konference se domnívají, že úspěchy v poslední době vytvořily významné předpolí pro další organizace a že při spojeném úsilí se Smart Farming může stát jednou z vlajkových lodí českého výzkumu.

Z historie konference ISAF

Konference ISAF se prvně konala v roce 1994 na Seči. Akce si od začátku si klade za cíl seznamovat českou veřejnost s nejnovějšími trendy v oblasti ICT v zemědělství a lesnictví a to především v oblasti precizního zemědělství (a později Smart Farming).

Již v roce 1994 na konferenci na Seči přednášel o precizním zemědělství Luigi Gaspardo z italské firmy Technofarming. V dalších letech se organizátorům na konferenci povedlo pozvat vědecké kapacity jako je například Simon Blackmore, specialista na robotizované zemědělství.

Konference se také účastní zástupci Evropské komise, například Bror Salmelin, Marta Iglessias nebo Isidro Laso.

V následujících letech se konference přesunula do Prahy na Českou zemědělskou univerzitu, kde se jako vrchol podařilo uspořádat v roce 2011 konferenci společně se třemi významnými celosvětovými akcemi EFITE/WCCA, ECPA a Precision Lifestock Farming. Přibližně pět set expertů z celého světa tehdy diskutovalo o nejnovějších trendech v zemědělském výzkumu.

V následujících letech se konference konala v zahraničí, konkrétně v Jelgavě a Drážďanech. V posledních třech letech se vrátila do Česka.

České organizace se od roku 1999 zapojují do projektů pátého rámcového projektu pro vědu a výzkum v oblasti ICT pro zemědělství. Mezinárodní kontakty navíc napomohly, že Karel Charvát v letech 2005 až 2007 předsedal Evropské federaci pro informační systémy v zemědělství (EFITA) a díky tomu se posílil vliv České republiky v této oblasti.

Pořadatelé věří, že letošní ročník napomůže další účasti českých subjektů v jejich zapojení do celoevropských výzkumných aktivit.

Registrace na ISZL 2018

Vložné na akci se neplatí. Svoji účast na konferenci potvrďte vyplněním formuláře na webu konference.

Předběžný program konference

 • První zkušenosti s implementacemi OGC Web services v zemědělských a lesnických aplikacích v ČR (WirelessInfo a PremathMod), Karel Charvát (Lesprojekt/WirelessInfo)
 • Představení systému Prefarm (MJM)
 • Externí vlivy na zemědělství z pohledu znalostního řízení (FutureFarm a AgriXchange), Karel Charvát (Lesprojekt/WirelessInfo)
 • Analýza vlivu precizního zemědělství na obsah dusíku ve spodních vodách v oblasti vodní nádrže Želivka, FATIMA, Renata Duffková (VÚMOP)
 • FOODIE data model a modelování dat pro zemědělství, Tomáš Řezník (WirelessInfo/Masarykova univerzita)
 • Dálkový průzkum Země a precizní zemědělství v oblasti setí a aplikace dusíkatých látek, Národní aktivity v rámci TAČR a NAZVA, Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita)
 • Převádění výsledků výzkumu do praxe, Michal Kraus (Farma Rostěnice)
 • Open Linked Data a 3D vizualizace pro zemědělství (DataBio), Karel Charvát Jr. (Lesprojekt), Karel Jedlička, Otakar Čerba (ZČU)
 • Nové metody dálkového průzkumu pro lesnictví, projekt DataBio (ÚHÚL)
 • Využití dat z družic programu Copernicus pro rybářský průmysl v Indickém oceánu (DataBio) Dmitrij Kožuch (Plan4all), Karel Jedlička (ZČU)
 • Internet věcí v zemědělství (IoF2020), Karel Charvát (WirelessInfo), Michal Kepka (ZČU)
 • Co přináší mezinárodní výzkum Zetoru (DataBio)
 • Budování kapacit pro zemědělství 4.0 (AgriTeach 4.0), Pavel Šimek (WirelessInfo, Česká zemědělská univerzita)
 • Data z družic Sentinel a zemědělské pojištění PREMIA, Jiří Kvapil (WirelessInfo)
 • Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace zavlažování na vinicích v Argentině, projekt SIMONA, Zbyněk Křivánek (Lesprojekt)
 • Zkracování odbytového řetězce v zemědělství – příklady dobré praxe – projekt SKIN (Short Food Supply Chain and Innovation Network), Šárka Horáková (WirelessInfo)
 • Rozvoj nových metod zpracování biomasy se zapojením lokálních inovačních sítí – projekt Enabling (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth), Petr Horák (WirelessInfo)
 • Šíření inovačního obchodního modelu (Living Lab) ve venkovských oblastech – představení projektu LIVERUR (Living Lab research concept in Rural Areas), Radana Šašková (Úhlava, o.p.s.)
 • Podrobné informace pro zemědělce s využitím meteorologických předpovědních služeb (EUXDAT), Karel Jedlička (Plan4all)
 • Incubator for Digital Farming (IDF), Karel Charvát (WirelessInfo)
 • Monitorování spodní vody v Lotyšsku pro potřeby meliorací CRAFT, Zbyněk Křivánek (České centrum pro vědu a společnost)
 • Agregace procesů a služeb v zemědělství do prostředí cloudu (AFarCloud), Martin Čech (ZČU)
 • Inovační Hub pro Smart Agriculture (SmartAgriHub), Karel Charvát (WirelessInfo)
 • Analýza potenciálu programu Copernicus pro zemědělství (EO4FArm)

Příležitosti pro roky 2019 – 2020

Součástí konference bude speciální sekce, moderovaná Karlem Charvátem, který představí možnosti ve Smart Farmingu pro následující období 2019 – 2020.

Gisat data velmi vysokého rozlišení / GeoBusiness

Družicová data s velmi vysokým rozlišením, která také často najdete pod označením VHR (Very High Resolution), mají prostorové rozlišení v řádu jednoho metru. Data mohou být pořizována pouze v panchromatickém režimu, častěji jsou však k dispozici v kombinaci panchromatického a multispektrálního režimu.

Podle firmy Gisat, která se na družicová data specializuje, jde o nejrychleji se rozvíjející sektor dálkového průzkumu Země. Většina družic této kategorie představuje nejmodernější družicové systémy disponující velkou flexibilitou, co se týče pořízení dat podle konkrétních požadavků zákazníka.

Tato data jsou vhodná pro mapování nebo aktualizaci map v měřítkách 1 : 25 000 až 1 : 5 000.

Družicové snímky se dají používat v podrobném mapování, pro urbanistické studie, pro přípravu 3D modelů měst, v precizním zemědělství, pro kontrolu zemědělských aktivit, při plánování a projektování liniových staveb, při tvorbě digitálního modelu terénu.

Dalšími možnostmi jsou například mapování dopravních sítí, inventarizace lesních porostů, mapování rozptýlené vegetace, monitorování povrchových dolů, skládek a rekultivace, mapování půdní eroze, plánování a organizace humanitární pomoci. Specialitou je oblast pojišťovnictví.

Přehled družicových dat s velmi vysokým rozlišením

Družice Senzor Počet pásem Prostorové rozlišení [m] Archiv od
CartoSat-2F HRMX 4 2.0 2018
CartoSat-2F PAN 1 0.65 2018
CartoSat-2D HRMX 4 2.0 2017
CartoSat-2D PAN 1 0.65 2017
CartoSat-2E HRMX 4 2.0 2017
CartoSat-2E PAN 1 0.65 2017
WorldView-4 MS 4 1.24 2017
WorldView-4 PAN 1 0.31 2017
CartoSat-2C HRMX 4 2.0 2016
CartoSat-2C PAN 1 0.65 2016
TeLEOS-1 TeLEOS-1 Imager 1 1.0 2016
KOMPSAT-3A AEISS-A MS 4 2.2 2015
KOMPSAT-3A AEISS-A PAN 1 0.55 2015
Deimos-2 HiRAIS – MS 4 4.0 2014
Deimos-2 HiRAIS – PAN 1 0.75 2014
Gaofen-2 PMC-2 MS 4 3.2 2014
Gaofen-2 PMC-2 PAN 1 0.8 2014
ISS – Iris Iris 3 2014
KazEOSat-1 NAOMI (ms.) 4 4.0 2014
KazEOSat-1 NAOMI (pan.) 1 1.0 2014
SkySat-1 MS 4 2.0 2014
SkySat-1 PAN 1 0.9 2014
SkySat-1 Video 1 1.1 2014
SPOT 7 – Azersky NAOMI MS 4 6.0 2014
SPOT 7 – Azersky NAOMI PAN 1 1.5 2014
WorldView-3 MS 8 1.24 2014
WorldView-3 PAN 1 0.31 2014
Göktürk-2 EOS-C camera – PAN 1 2.5 2013
Pléiades 1B MS – HiRI 4 2.8 2013
Pléiades 1B PAN – HiRI 1 0.5 2013
SPOT 6 NAOMI MS 4 6.0 2013
SPOT 6 NAOMI PAN 1 1.5 2013
TH-1B TH HR Camera 1 2.0 2013
KOMPSAT-3 MS 4 2.8 2012
KOMPSAT-3 PAN 1 0.7 2012
Pléiades 1A MS – HiRI 4 2.8 2012
Pléiades 1A PAN – HiRI 1 0.5 2012
NigeriaSat-2 MS – VHRI 4 5.0 2011
NigeriaSat-2 PAN – VHRI 1 2.5 2011
CartoSat-2B PAN 1 0.8 2010
TH-1A TH HR Camera 1 2.0 2010
WorldView-2 MS 8 1.84 2009
WorldView-2 PAN 1 0.5 2009
CartoSat-2A PAN 1 0.8 2008
GeoEye-1 MS 4 2.0 2008
GeoEye-1 PAN 1 0.5 2008
Theos PAN 1 2.0 2008
CartoSat-2 PAN 1 0.8 2007
WorldView-1 PAN 1 0.5 2007
ALOS PRISM 1 2.5 2006
EROS B EROS B 1 0.7 2006
KOMPSAT-2 MS 4 4.0 2006
KOMPSAT-2 PAN 1 1.0 2006
CartoSat-1 PAN A 1 2.5 2005
CartoSat-1 PAN F 1 2.5 2005
FORMOSAT-2 PAN 1 2.0 2005
TopSat 1 RALCam MS 3 5.0 2005
TopSat 1 RALCam PAN 1 2.5 2005
OrbView-3 MS 4 4.0 2003
OrbView-3 PAN 1 1.0 2003
QuickBird MS 4 2.4 2001
QuickBird PAN 1 0.6 2001
EROS A EROS A 1 1.8 2000
Ikonos MS 4 4.0 1999
Ikonos PAN 1 1.0 1999