DATA GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Pozvánka do Plzně – geodata v rámci vznikající GeoInfoStrategie

Zajímáte se o GeoInfoStrategii? Pak byste měli 4. září jet do Plzně.

Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat – tak se jmenuje bezplatný seminář, který pořádá oddělení geomatiky ZČU v Plzni a Česká asociace pro geoinformace.

Seminář se uskuteční 4. září 2013, 14:00 – 17:00 hodin, v Plzni (hotel Golden Fish, U Borského parku 27, salonek WEST).

Seminář se koná v rámci projektu NeoCartoLink (Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace) a tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) a poskytuje prostor pro vyjádření a formulaci vlastních podnětů.

Program semináře:

  • Zahájení
  • GeoInfoStrategie v kontextu rozvoje eGovernmentu (RNDr. Eva Kubátová, koordinátorka projektu GeoInfoStrategie,odbor veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky)
  • Objektově orientovaná databáze základních geodat (Doc. Ing. Václav Čada, CSc., vedoucí oddělení Geomatiky, Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni)
  • Specifika datových sad v ochraně autorských práv (RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., vedoucí OS autorské právo CAGI, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)
  • Autorské právo a státní mapová díla (Ing. Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu v Praze)
  • Novela autorského zákona a datové sady geodat (JUDr. Irena Holcová, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnická fakulta UK Praha)
  • Diskuze
  • Formulace doporučení a závěr

Registrace zde, účast na semináři je bezplatná. Pozor, omezená kapacita 35 účastníků.

/* ]]> */