Kalendář událostí UDÁLOSTI

Podrobný program konference Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství

gislze2011-feat

Příští týden ve dnech 24. – 25. listopadu se v Mikulově koná druhý ročník konference Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Přinášíme vám podrobný program akce.

Program konference je hodně inspirativní, doporučujeme se přihlásit (registrace je otevřená).

Přijeďte včas, protože na začátku bude praktická ukázka automatického naváděcího systému pro pohyb traktoru po vyznačené trase.


Program

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ GIS V LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

24. – 25. 11. 2011 v Hotelu Galant v Mikulově

Krajina se neustále mění a zájmy v krajině jsou významně rozdílné.  Cílem konference je setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů  z různých profesních skupin.

Tématické okruhy konference

Ekonomické přínosy využití GIS

Využití GIS v zemědělství

Využití GIS v lesnictví

Využití GIS ve vodohospodářství

Konference GISLZE – program

24.11.  Čtvrtek

10:30 – 11:30 Praktická ukázka s tématem přesného zemědělství. Přijďte se podívat, jak jezdí traktor sám bez řidiče po předem vyznačené trase: praktická ukázka automatického naváděcího systému TOPCON PC350 v konfiguraci s elektronickým volantem TOPCON AES25.

11:30 – 13:00 Registrace, oběd

13:00 – 15:30 Zahájení konference – starosta Mikulova Koštial

Panel Lesnictví, moderuje Martin Klimánek

Vašíček J. (ÚHÚL): Vize využití GIS v lesnictví

Tuček, J. (TUZVO): Geoinformatika ako východisko a perspektíva precízneho lesníctva

Sys, T. (Lesy ČR): Online editace prostorových dat v prostředí velké organizace

Suk P., Plšek V. (GEODIS BRNO): Do lesa už ani krok?

Koren, M. (TUZVO) : Aktivity Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine

Majligová, A., Sedliak, M. (TUZVO): Tvorba modelu pro hodnocení rizika hospodaření na lesní půdě v prostředí GIS a SDSS

Matějík, M. (MENDELU) Přesnost zobrazení stínů v prostředí software Sketchup

Horáková, R. (CENIA): „Projekt Archiv geoportál“

Krnáč J. (UMB): Modelovanie šírenia kontaminácie ťažkými kovmi v baníckej lokalite Ľubietová

Róbert Smreček (Technická univerzita vo Zvolene): Mapování poškození lesní sítě.

Luboš Kala, Tomáš Salov (NAP) Monitoring návštěvnosti lesních cest

15:30 – 16:00 Přestávka

16:00 – 18:00 Panel vodohospodářství, moderuje Vladimír Plšek

Punčochář, P.: Vize využití GIS ve vodohospodářství

Čudková, K. (Povodí Moravy): Vodní eroze půdy na Povodí Moravy

Zedníčková, D. (GEODIS BRNO): Jak na vody?

Francek, J. (Natura Servis): Ekologická stabilita krajiny z hlediska vodního režimu.

Dostál, T., Krása, J., Devátý, J., Vrána, K., Kavka, P. (ČVUT): Testování datových zdrojů pro posouzení erozní ohroženosti a navrhování technických protierozních opatření v různých měřítcích a s využitím různých výpočetních metod

Morávek, J., Mikita, T., Klimánek, M. (MENDELU): Využitá dat leteckého laserové skenování jako podkladu pro stanovení záplavových území.

Knap, R. (VARS): Měření digitálního modelu dna vodního toku a zpracování výsledků v GIS

Krása, J., Dostál T., Bauer M., Janotová B., David V., Strouhal L., Devátý J., Rosendorf P. (ČVUT, VÚV): Posouzení ohroženosti vodních nádrží v ČR transportem splavenin a erozního fosforu s využitím metod založených na aplikaci nástrojů GIS

Novotný, I. (VÚMOP)

18:15 – 19:30 Diskuzní panel – „Voda- budoucí exportní komodita“, moderuje Petr Havel

panelová diskuze s předními odborníky na téma Voda

19:45 – 20:45 Večeře

21:00 – 23:00 „Program u sudu“ na Mikulovském zámku- ochutnávka vín (včetně Svatomartinských)  z produkce vinařství Marcinčák.

25.11. Pátek

9:00 –11:00 Panel zemědělství a využití GIS v přesném zemědělství, inovace ke zvýšení konkurenceschopnosti, moderuje Michal Pospíšil

Gnip, P. (MJM): Vize využití GIS v zemědělství

Milata, P. (Leading Farmers): GPS navigační systémy a GIS jako nástroje pro automatizaci polních operací

Skoupý, O. (GEODIS BRNO): Využití GIS v přesném zemědělství

Vítek, J. (ÚPÚ)

Lukas V., Neudert L., Gnip P., Dryšlová T., Rodriguez Moreno F. (MENDELU).: Metody mapování variability pozemků v precizním zemědělství

Pechanec, V., Vávra, A., Svobodová, J., Miřijovský, J. (ÚPOL) : Fenologická analýza krajiny s podporou GIT

SZIF

Losmanová, S. (CENIA): Využití dat z pozorování Země pro sledování změn v krajině

Kunhart, T. (T-Mapy): Evidence nájemních smluv a využití GIS

Kilianová, H., Brus, J., Pechanec, V. (ÚPOL): Vývoj zemědělské půdy v povodí Trkmanky v 18. a 20. století.

11:00 – 12:00

– Závěrečná diskuze na téma integrované využití GIS “ Data, která neumíme číst“

– Zakončení konference

12:00 Oběd


/* ]]> */