Sleva na software ProGEO

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ Plan4all ZEMĚDĚLSTVÍ

Predikce osetých ploch mezi novými analýzami dat DPZ pro zemědělství s ohledem na využití časových řad

otevrene-jaro-agrihub-cz-zemedelstvi-klasifikace-data-dpz-g

Na webináři, který se konal v rámci Otevřeného jara, se účastníci seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v dálkovém průzkumu Země pro zemědělství. Autoři se zejména zaměřili na zpracování časových řad z dat evropského vesmírného programu Copernicus. V ukázkách byla použita nejen data z optického senzoru družice Sentinel-2, ale také radarová data z družice Sentinel-1.

Pro použití radarových dat se autoři rozhodli, protože optická data Sentinel-2 jsou často nepoužitelná kvůli oblačnosti nad snímaným územím, obvykle v období, které je nejdůležitější pro hodnocení stavu porostu.

Autoři vyvinuli řadu nových analýz a snaží se optimálně kombinovat oba dostupné systémy programu Copernicus.

použití různých indexů pro vyhodnocení celkové dynamiky porostu, sledování heterogenity v porostu a změn v průběhu sezóny, ale rovněž klasifikace plodin založené na časových řadách a potenciální predikce osetých ploch.

Na závěr webináře byly představeny novinky, které v sezóně 2021 budou nabízeny na FOODIE AgriHubu. Autoři plánují online otevřené zveřejňování dat některých indexů.

Použitá data mohou pomáhat nejen ve farmářské prvovýrobě, ale také ve výzkumu, ve veřejné správě, v potravinářském průmyslu a obchodu, v pojišťovnictví či obecně ve finančním sektoru.

/* ]]> */