FIRMY HSI

Nové vedení firmy HSI

Společnost HSI, dodávající zejména geografické informační systémy, představila nové vedení firmy. Na valné hromadě byl jednatelem a ředitelem HSI ustanoven Miroslav Kaňka a prokuristou byl zvolen Zdeněk Švenka. Uvedená změna již nabyla právní platnosti a je zapsána v obchodním rejstříku. Vedení divize softwaru se nově ujímá Jiří Lagner.

K těmto změnám dochází po úmrtí Ladislava Bečvaříka dne 26. října tohoto roku.

Miroslav Kaňka je spoluzakladatelem společnosti HSI. Do současné doby se podílel na vedení společnosti v pozici prokuristy a vedl divizi softwaru. Dlouhodobě působí v oblasti řešení zejména na bázi ESRI a Bentley technologií a má za sebou řadu úspěšných implementací systémů v pozici vedoucího projektů pro klíčové zákazníky jimiž jsou společnosti ČEZ nebo PRE.

Zdeněk Švenka je rovněž spoluzakladatelem společnosti. Dlouhodobě působí ve společnosti HSI  na řídících pozicích. V současnosti působí jako Manažer přípravy, plánování a optimalizace zakázek a nyní zastává i pozici prokuristy společnosti.

Jiří Lagner doposud zodpovídal za strategii rozvoje systémů v oblasti veřejné správy. Je členem řady pracovních skupin při Radě vlády pro informační společnost v oblasti Geoinfostrategie.

„Jsem přesvědčen, že společným úsilím se nám podaří vyrovnat se se ztrátou dlouholetého ředitele společnosti Ladislava Bečvaříka a navázat na úspěšné působení HSI nejen na českém trhu,“ doplňuje Miroslav Kaňka, nový ředitel a jednatel společnosti. „Naším cílem je zajištění plného rozsahu služeb tak, abychom byli všem zákazníkům spolehlivým a preferovaným obchodním partnerem.“

/* ]]> */