GEODÉZIE KATASTR NEMOVITOSTÍ

Mezinárodní konference o katastru + Geodetické informační dny

Mezinárodní konference o katastru, Geodetické informační dny / GeoBusiness

Na přelomu února a března se Brně koná geodetická „dvojkonference“.

Společná akce, která v sobě zahrnuje 12. Mezinárodní konferenci o katastru a 53. Geodetické informační dny, se bude konat ve dnech 28. února a 1. března v Brně (hotel Avanti, Střední 61).

Akci pořádají společně Český svaz geodetů a kartografů, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Spolek zeměměřičů Brno.

Rámcový program

Středa 28. února 2018

 •   9:00 – 10:00     Prezence
 • 10:00 – 13:00     Střednědobý výhled v katastru nemovitostí, přehled právního a technické prostředí
 • 14:00 – 17:00     Elektronizace v katastru nemovitostí, ochrana osobních údajů, webové a mobilní aplikace
 • 18:00 – 23:00     Společenský večer

Čtvrtek 1. března 2018

 •   9:00 – 14:00     Aplikace a využívání katastru nemovitostí v dalších odvětvích

Podrobný program bude průběžně doplňován.

Odborný garant:
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
Ing. Jiří Bureš, Ph.D.

Organizační garant, informace
Spolek zeměměřičů Brno, IČ 605 54 231
Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: spolzem(at)email.cz
Telefon: +420 732 437 337

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, IČO: 17314453, DIČ: 2020835740
Koceľova 15, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: ssgk@ssgk.sk

Podávání přihlášek

Přihláška účastníků je na https://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A108/

 • Uzávěrka přihlášek 21. 2. 2018
 • účastníci obdrží osvědčení o účasti
 • Objednávka vystavovatelů prostřednictvím e-mailu spolzem(at)email.cz
 • Uzávěrka objednávek 21. 2. 2018

Ceník

 • Účast dva dny – 2500 Kč / 100 EUR / os
 • Účast jeden den – 1600 Kč / 70 EUR / os
 • Výstavní plocha (4 m2…jednotka) 3000 Kč / jed
 • Reklamní panel 1500 Kč / m2
  • neplatí pro vystavovatele uvnitř jejich výstavní plochy
 • Vkládané materiály (200 ks…jednotka)    2000 Kč / jed

Bankovní spojení:
Fio banka, č. účtu 2700316371/2010, variabilní symbol 1803
IBAN: CZ96 2010 0000 0027 0031 6371
BIC: FIOBCZPPXXX

Pro Slovensko
Fio banka, č. účtu 2700316371/8330, variabilní symbol 1803
IBAN: SK10 8330 0000 0027 0031 6371

Ubytování:
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí individuálně v recepci hotelu.
Rezervace je možná telefonicky, elektronicky nebo písemně na adrese
Hotel AVANTI, Střední 61, Brno, 602 00
Telefon: +420 541 510 111, 211, fax: +420 541 219 863
e-mail: hotel@hotelavanti.cz, URL: https://www.hotelavanti.cz/
Heslo pro ubytování „GID 2018“

Tato akce je Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (SŽDC) uznána pro udržení odborné způsobilosti dle předpisu „SŽDC Zam1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ pro činnosti v železniční geodézii jako 1 cyklus odborného semináře, který nepořádá SŽDC.

 

[zdroj Spolek zeměměřičů Brno]

/* ]]> */