Sleva na software ProGEO

GeoBusiness Kalendář událostí UDÁLOSTI

Mapová sbírka bude po dvou letech opět otevřena

mapova-sbirka-prf-uk-v-roce-2013-w600
Prostory Mapové sbírky po rekonstrukci v roce 2013

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze bude po dvou letech rekonstrukce znovu otevřena.

Sbírka je největší univerzitní kolekcí kartografických dokumentů ve střední Evropě. Obsahuje 130 tisíc map, dva tisíce atlasů a 90 glóbů.

Revitalizace sbírky se konala se snahou zachovat unikátní historický interiér a zároveň vytvořit vhodné prostředí pro uchování, správu a zpřístupnění speciálních starých a vzácných tisků (do roku 1850) a rukopisů. Ty tvoří zhruba 50 procent z celé sbírky.

Sbírka obsahuje originální díla významných českých kartografů a umělců, například Klaudyána, Crigingera, Aretina, Podolského, Komenského, Hollara, Vogta, Müllera, Helwiga.

Jsou zde výpravné sběratelské a tematické atlasy (historické, astronomické, geologické, vojenské), atlasy slavných kartografických mistrů a umělců jako byli Mercator, Ortelius, de Jode, Hondius nebo Vilém Blaeu. Pozoruhodná je i kolekce 80 glóbů nejrůznější provenience, velikosti i  z různých materiálů.

Asi nejzajímavější je nafukovací Cellův papírový glóbus z roku 1831, který složíte do malé krabičky 9 x 21 x 21 cm, ale nafouknutý má průměr 113 cm.

Nejstarší datovaná mapka je plánek Vídně od Augustina Hirschvogela z roku 1547. Nachází se zde rukopisné národopisné mapy Pavla Josefa Šafaříka, plánek Národního divadla nebo mapy z pozůstalosti Joachima Barranda. „Rukopisy na obou mapách náležejí bez jakékoli pochyby Joachimu Barrandovi…,  o těchto mapách jsem neměl vůbec tušení,“ uvedl specialista Jaroslav Marek ze sekce geologie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.

Ve sbírce byly objeveny i vzácné originální rukopisy 3. vojenského mapování v měřítku 1 : 25 000 z vídeňského archivu, jež byly předány po vzniku Republiky československé tehdejší Státní sbírce mapové.

„Atraktivní mapy z Mapové sbírky UK jsem popsal v knize Alte Landkarten, která vyšla v 6 vydáních, včetně francouzského,” řekl významný historický kartograf z Mnichova Ivan Kupčík.

Přestavba proběhla doslova od podlahy po strop, od elektrických a vodovodních rozvodů po poslední šroubky na nových policích. Výsledkem je obnovený historický interiér doplněný stylovými prvky. Historický nábytek byl repasován, vnitřní vybavení bylo obnoveno tak, aby vyhovovalo požadavkům na uložení dokumentů. Sál byl vybaven nejmodernější informační technikou, která bude sloužit uživatelům i zaměstnancům sbírky. K dispozici je dálkově ovládaný dataprojektor s promítacím plátnem, plasmová obrazovka, podlahové krabice s rozvody počítačové sítě a Wi-Fi síť. Zvláštní pozornost byla věnována klimatizačním, světelným a bezpečnostním podmínkám tak, aby ve sbírce byla zajištěna co největší ochrana vzácných exponátů. Speciální „chytrá“ okna například odladí až 70 % světla  a tepla, teplotu a vlhkost kontrolují čidla. Původní secesní světla byla kompletně zrestaurována a jejich nepostačující světelná hladina doplněna lampami na badatelských a pracovních stolech. Pro badatele je k dispozici i obří pojízdná restaurátorská lampa se speciálními zářivkami.

Nově vznikla Kuchařova galerie kartografie, mapující stručně historii oboru, která by měla sloužit exkurzím pro školy a veřejnost.

Badatelé uvítají nové možnosti dostupnosti dokumentů. V projektu TEMAP se dokumenty odborně popisují  a jsou opatřovány unikátními signaturami. 22 000 dokumentů je již dostupných z Centrálního katalogu UK i ze Souborného katalogu ČR. V univerzitním repozitáři si mohou badatelé prohlížet 24 hodin denně kolem 20 000 starých map. V současnosti je zdigitalizováno také 32 nakladatelských a 18 sběratelských atlasů.

„Katalogizace a digitalizace nám umožňují kvalitně zpřístupnit a ochraňovat fondy. Badatelé mohou s našimi dokumenty pohodlně pracovat ze své pracovny a naše fondy jsou uloženy ve stabilním prostředí a nejsou vystavovány rizikovým faktorům,” sdělila Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky.

V projektu jsou připravovány další kartometrické nadstavby pro české mapové sbírky. Byl vytvořen software pro detekci neznámého kartografického zobrazení, vzniká speciální katalog pro prohlížení map a v brněnské Moravské zemské knihovně byl vytvořen georeferencer pro lokalizaci míst na starých mapách. Ten je možné využít také díky zápisu souřadnic přímo v bibliografických záznamech.

U příležitosti zpřístupnění Mapové sbírky bude na adrese www.staremapy.cz spuštěn web pro georeferencování digitalizovaných českých mapových sbírek, otevřené dobrovolníkům z řad veřejnosti. Na základě těchto dat bude možné procházet mapové sbírky pomocí geografického vyhledávání nebo provádět složitější kartometrické analýzy. „Dlouho jsme nechápali, proč vkládáme souřadnice do bibliografických záznamů. Nástroj Georeferencer nám to zcela projasnil. Věřím, že si ho oblíbí i naši studenti,“ dodala Eva Novotná.

Mapová sbírka vznikla zároveň s Geografickým ústavem UK (1891). V roce 1913 byla sbírka, jež je unikátní i tím, že se nachází  v původním  historickém interiéru inspirovaném francouzskou národní knihovnou, přestěhována na adresu Albertov 6, Praha 2. Zároveň se vznikem Přírodovědecké fakulty byla v roce 1920, na návrh prof. V. Švambery, ustanovena Státní sbírka mapová Republiky československé. V roce 1953 byla Státní sbírka mapová zrušena a jako Kabinet kartografie Geografického ústavu včleněna do ČSAV. Ten byl v roce 1993 zrušen a Mapová sbírka se podle delimitační dohody navrátila původnímu vlastníkovi, tedy Přírodovědecké fakultě UK. Ředitelka Historického ústavu AV ČR Eva Semotanová o sbírce prohlásila: „Unikátnost mapové sbírky spočívá v dlouhodobé tradici dějin kartografie na PřF UK v souvislosti se založením sbírky, v jedinečnosti map a atlasů, v ní uložených a v nenahraditelnosti prostoru sbírky, který se zachoval do současnosti a byl citlivě rekonstruován.“

Doprovodný program k otevření Mapové sbírky dne 21.3.2013

  • Seminář Historická kartografie a její prezentace
  • Spuštění národního pilotu georeferenceru na staremapy.cz
  • Výstava „Mapová sbírka po 100 letech“
  • Otevření „Kuchařovy galerie kartografie“
  • 360° virtuální prohlídka Mapové sbírky
  • Prezentace – rekonstrukce Mapové sbírky
  • Prezentace – rarity Mapové sbírky
  • Výjimečné vystavení 2 nejstarších zrestaurovaných glóbů ze sbírky

Slavnostní otevření:

KDY?  Čtvrtek 21. 3. 2013 ve 14. 00 hod.

KDE? předsálí Mapové sbírky PřF UK, Albertov 6, Praha 2 (II.patro)

Sbírka bude otevřena pro veřejnost od 26. března 2013 v úterý a ve čtvrtek od 10-12 hod a 13-15 hod., ve středu bude otevřeno pro ohlášené školní exkurze.

Podmínky půjčování a výpůjční dny najdou badatelé na webových stránkách Mapové sbírky https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka.

mapova-sbirka-prf-uk-v-roce-1931-w600
Fotografie prostor Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze z roku 1931

 

mapova-sbirka-prf-uk-v-roce-2013-w600
Prostory Mapové sbírky po rekonstrukci v roce 2013

 

/* ]]> */