ZEMĚDĚLSTVÍ

Chytré zemědělství. Konference o příležitostech pro spolupráci

smart-agriculture-conference-2021

Akce chce seznámit české a bulharské výzkumné organizace, společnosti a také veřejnost, které se zabývají problematikou chytrého zemědělství, s příležitostmi pro spolupráci na úseku výzkumu a vývoje nových technologií a produktů pro chytré zemědělství a pro položení základů komunikace mezi českými a bulharskými výzkumnými organizacemi a firmami, jež se zabývají chytrým zemědělstvím. Jedná se o první krok k zahájení strategických partnerství ve vědě a výzkumu a k přístupu na trhy obou zemí.

Konference bude dvoudenní – 22. a 23. června 2021, přičemž program je naplánován vždy od 9 do 12 hodin. Pro pořádání webináře bude použita platforma ZOOM.

První den (22. června) bude určen organizacím, které se zabývají výzkumem a vývojem a které jsou zapojeny do procesu výzkumu a vývoje v oblasti chytrého zemědělství. To jsou především neziskové organizace jako univerzity, výzkumné organizace, odborné organizace spojující zájemce o Smart Agriculture.

Druhý den (23. června) bude věnován prezentacím jednotlivých firem, které již mají produkty ve fázi komerčního využití nebo produkty a služby již nabízejí a hledají přístup na trh mimo jejich zemi působnosti prostřednictvím strategických partnerství, distributorů nebo přímou investicí.

Místo konání: online prostředí aplikace Zoom). Link na přihlášení pořadatelé pošlou po vaší bezplatné registraci.

Máte zájem na akci vystoupit s desetiminutovou prezentací? Získáte možnost navázat spolupráci s dalšími partnery v připravovaném programu Horizon Europe a také příležitost navázat spolupráci s českými a bulharskými partnery na trzích obou zemí. Kontaktujte nás přes Registrační formulář nebo na email: horakova@wiressinfo.cz

Organizace a společnosti, které by se chtěly prezentovat, by měly potvrdit svoji účast jako prezentující a předložit své prezentace v angličtině do 16. 06. 2021.

Harmonogram prvního dne (22. 6. 2021)
• 09:00 – 09:15 Zahájení akce.
• 09:15 – 09:45 Ing. Naďa Koníčková (TC AV ČR) představení Horizon Europe jako potenciál pro Chytré zemědělství
• 09:45 – 11:00 Střídáním se budou prezentovat české a bulharské výzkumné organizace, které se zabývají problematikou chytrého zemědělství.
• 11:00 – 12:00 Diskuse, otázky a odpovědi atd. Výměna kontaktů, networking

Harmonogram druhého dne (23. 6. 2021)
• 09:00 – 09:15 Zahájení druhého dne. Stručný přehled prezentace firem
• 09:15 – 10:45 Střídáním se budou prezentovat české a bulharské firmy, které podnikají v chytrém zemědělství, které již mají produkty ve fázi komerčního využití nebo produkty a služby již nabízejí a hledají přístup na trh mimo jejich zemi působnosti prostřednictvím strategických partnerství, distributorů nebo přímou investicí.
• 10:45 – 11:00 Přestávka
• 11:00 – 12:00 Diskuse, otázky a odpovědi atd. Výměna kontaktů, networking

Registrace: na konferenci se můžete registrovat zdarma jako posluchač nebo jako prezentující. Link na registraci je https://forms.gle/BNXoS8s4oGFU7d586

Prezentace ke stažení budou k dispozici v anglickém jazyce, ale chystáme také překlad do českého a bulharského jazyka (link do úložiště bude zaslán registrovaným partnerům).

Organizátorem je WIRELESSINFO, neziskové sdružení, založené v roce 2003 českými účastníky projektu Wirelessinfo IST 1999-21056. WIRELESSINFO je virtuální společenství malých a středních podniků a výzkumné sféry. Sdružení se podílí na vývoji aplikací v oblasti informačních technologií a koordinuje činnosti ve výzkumu, novém vývoji, testování a využívání nových informačních systémů a technologií pro sběr, přenos a správu dat. Hlavním směrem vývoje je důraz na využití decentralizovaných datových zdrojů, použití otevřených rozhraní a vývoj aplikací se zapojením koncových uživatelů. WIRELESSINFO působí především v oblastech zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
WIRELESSINFO je již od svého vzniku zapojeno do řešení evropských výzkumných projektů.

Spoluorganizátory jsou Plan4all z.s., Lesprojekt-služby s.r.o. a TC AV ČR.

Podporujícím projektem je Smart Agri Hubs

V případě dotazů kontaktujte organizátory:
Šárka Horáková (horakova@wirelessinfo.cz)
Georgi Stoilov, Obchodní rada Bulharského velvyslanectví v Praze (obchodniradabg@gmail.com)
Karel Charvát (charvat@wirelessinfo.cz)

Stránky konference www.otevrenejaro.cz/chytre-zemedelstvi

/* ]]> */