DRONY

Drony a aktuální vývoj na trhu – konference v Plzni

konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl


Aliance pro bezpilotní letecký průmysl pořádá konferenci, která se uskuteční v polovině října v Plzni.

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl  sdružuje vedle výrobců a provozovatelů dronů také univerzity, výzkumné ústavy a další instituce a firmy.

Letošní třetí ročník konference hostí Technologické centrum DRONET, které zřídilo město Plzeň právě pro podporu vývoje a inovací v oblasti bezpilotního létání.

Program nabídne tři tematické bloky. První, již tradiční, seznámí s aktuálním stavem evropské a tuzemské regulace. Druhý se zaměří na technické a aplikační novinky, které proměnily bezpilotní průmysl a provoz v posledním roce. Třetí blok pak bude věnován odvětví protidronové obrany, která byla v uplynulých měsících silně akcentována a přivedla na trh novou generaci systémů.

Program konference

BLOK I: Novinky v regulaci a provozu dronů

  • Vývoj legislativy v ČR – Viktor Nath, Petr Plaček, Úřad pro civilní letectví
  • Vývoj evropské legislativy – Tomáš Pustina, Ministerstvo dopravy
  • UTM koncept – Ondřej Morávek, Řízení letového provozu

BLOK II: Drony ve vzdělávání, výzkumu a vývoji

  • Projekt DRONET – Luděk Šantora, Správa informačních technologií města Plzně
  • Certifikovaný výukový program ZČU – pan Železný, Západočeská univerzita
  • Autonomie dronů – Martin Saska, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické

BLOK III: Technické a aplikační novinky

  • Aplikace MAIA v návaznosti na UTM – Jakub Karas, Upvision
  • Termovize WIRIS – Jan Sova, Workswell
  • Správa termovizních inspekcí – Jakub Karas, Upvision
  • Inspekce mostů – aplikace pro měření prasklin – Matouš Bolek, Správa informačních technologií  města Plzně
  • Antikolizní dron ELIOS – Ondřej Bouček, Správa informačních technologií města Plzně
  • Aplikace pro dohled a ostrahu, integrace bezpilotního systému – Vladimír Dudycha, Z.L.D.

BLOK IV: Bezpečnost a obrana před nežádoucími drony

  • Drony a Letiště Praha – Sabina Lajdová, Letiště Praha
  • Detekční technika DeDrone – Jan Černý, De Drone
  • Rohde&Schwarz UAV Protection – Jan Wagner, Rohde&Schwarz
  • Problematika elektromagnetického rušení – Jiří Duchač, ředitel odboru správy kmitočtového spektra, Český telekomunikační úřad
  • Hlášení incidentů a nehod dronů – Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Vstupenku na konferenci zakoupíte na webu Aliance pro bezpilotní letecký průmysl.