Dne 27. září 2018 se v plzeňském areálu DEPO 2015 uskutečnila čtvrtá konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl. Konferenci doplňovala venkovní expozice Armády ČR, ve které si zájemci mohli naživo prohlédnout průzkumné vojenské drony. Konkrétně šlo o americké systémy Raven RQ11B a Scan Eagle. V přilehlém areálu se konal zároveň festival Inovujeme Plzeň, na kterém byly k vidění další robotické systémy.

Konference se zúčastnilo 120 zájemců, přišli odborníci z leteckých autorit a státní správy, zástupci firem, které drony využívají pro nejrůznější účely, až po koncové zákazníky.

Program konference byl rozdělen do několika sekcí, jako první zazněly přednášky s aktuálním stavem legislativy, statistikami a vývojem v České republice a Evropské unie od klíčových autorit jako je Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu a Ministerstvo dopravy.

Dále následoval blok zaměřený na inovace a výzkum, kde zazněly zajímavé projekty například od Českého vysokého učení technického a Západočeské univerzity v Plzni.

Po obědě pokračoval odpolední program s přednáškami konkrétních využívání dronů v Česku. Přednášeli specialisté z firem UpVision, SITMP, EasyMap, CheckTerra, Robodrone a dalších. K vidění byly také senzory pro drony, které představily firmy Workswell a Phase One.

Závěr konference zpestřila přednáška Armády ČR o využívání dronů v zahraničních misích.

Mezi nejdiskutovanější přednášky patřily ty z ranního bloku, věnovaného legislativě, protože letos byla schválena evropská legislativa a po přechodném období bude závazná v celé Evropské unii.

Legislativě se nejvíce věnoval Jakub Karas z firmy UpVision, která společně s americkou firmou AirMap představila systém řízení provozu dronů v řízeném vzdušném prostoru, který společně dodávají pro Řízení letového provozu ČR.

Petr Plaček z Úřadu civilního letectví
Tomáš Pustina z Ministerstva dopravy
Ukázka DJI
Expozice armádních dronů
Jakub Karas, firma UpVision
Ondřej Morávek z Řízení letového provozu
Martin Saska z ČVUT
Zástupci firem UpVision a AirMap
uava-4-rocnik-konference-drony-2018-zari-plzen

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl – UAVA, zve na čtvrtý ročník své konference. Tentokrát se akce uskuteční 27. září 2018 v Plzni. Hostitelem bude Správa informačních technologií města Plzně a její organizační složka Drony SITMP.

Jednodenní konference bude mít tři tematické bloky. Budete mít příležitost se dozvědět o aktuálním stavu a plány v evropské a tuzemské legislativě, která je spojena s bezpilotními letadly. Druhý konferenční blok je zaměřen na vzdělávání, technické a aplikační novinky, které mají významný dopad na bezpilotní letecký průmysl. A třetí nejrozsáhlejší blok je určen pro reálné využití dronů a jejich senzorů v praxi.

Akce se koná 27. září 2018 od 9:30 do 15:30 v plzeňském areálu DEPO 2015 (sál Klempírna, vjezd z Presslovy ulice). Vstupné na akci je 440 Kč, přičemž parkovné je v ceně vstupného.

Program konference

Blok I „Úvod“ 09:30-09:35

úvodní slovo organizátorů

Blok II „Autority“ 09:35-10:45

 • 09:35-09:55 | Úřad pro civilní letectví – přednáška
 • 09:55-10:10 | Ministerstvo dopravy – přednáška
 • 10:10-10:25 | Řízení letového provozu – přednáška
 • 10:25- 10:45 | UpVision a AirMap – UTM, praktická ukázka řešení pro Řízení leteckého provozu)

Blok III „Inovace – vývoj, výzkum“ 10:45-12:00

 • 10:45-11:00 | Elektrotechnická fakulta Západočeské univerzita v Plzni – Autonomní senzorové jednotky pro hasičský záchranný sbor, nesené bezpilotními leteckými prostředky
 • 11:00-11:15 | Elektrotechnická fakulta, České vysoké učení technické v Praze – Stabilizace a lokalizace UAV v oblasti bez GNSS a fyzická interakce s prostředím
 • 11:15-11:30 | BIZGARDEN – projekt SIS-SREM
 • 11:30-12:00 | Telink – představení Lidar (Yellowscan), představení DJI Enterprise – ukázky ve venkovní letové aréně

Oběd / možnost návštěvy festivalu Plzeňské Inovace 12:00-13:00

Blok IV „Aplikační využití UA v reálné praxi“ 13:30-15:30

 • 13:00-13:15 | TopGeosys – představení Phase One
 • 13:15-13:30 | Workswell – Využití letecké termografie a multispektrálního snímkování v precizním zemědělství
 • 13:30-13:50 | Miloslava Pošvářová, SITMP – metodika revize hal, metodika revize mostních konstrukcí
 • 13:50-14:05 | Robodrone Industries – představení Gate4Places
 • 14:05-14:20 | 601, ČVUT – Identifikace dronu v perimetru a jeho autonomní odchyt
 • 14:20-14:35 | AgentFly Technologies – integrace bezpilotních prostředků do sdíleného vzdušného prostoru
 • 14:35-14:50 | Easymap – aplikace při přípravě a realizace staveb a návaznost na BIM
 • 14:50-15:05 | UpVision – mapování největšího asijského dolu na měď v Mongolsku
 • 15:05-15:20 | CheckTerra – Pozemní a letecká fotogrammetrie v praxi – na Kavkazu a ve Střední Asii
 • 15:20-15:30 | Představení partnerské Asociace podnikatelů v geomatice

Závěrečné slovo 15:30

Networking 15:30-16:30 (kavárna DEPO 2015)

 

[zdroj Aliance pro bezpilotní letecký průmysl]
Incident s dronem na letišti Gatwick / GeoBusiness
konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

Zajímáte se o bezpilotní letecké prostředky, masovými médii častěji označované jako drony? 21. května 2015 máte příležitost se potkat s odborníky, kteří UAV provozují profesionálně a založili Alianci pro bezpilotní letecký průmysl.

Konference se uskuteční 21. května 2015 v Praze v prostorách Vysoké školy ekonomické. Program první konference, kterou aliance pořádá, je obsahově velmi „nabitý“ a jsou na pozváni zástupci všech sfér včetně ministerstev.

Program

9:00 – 9:15 Prezence
9:15 – 9:20 Úvodní slovo – přivítání hostitele
Ota Novotný, Vysoká škola ekonomická
9:20 – 9:35 Keynote
Jindřich Ploch, Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, rektor Vysoké školy obchodní v Praze
9:35 – 10:35 Panel BEZPEČNOST VZDUŠNÉHO PROSTORU A LEGISLATIVA
Richard Hlavatý, Ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu
David Balhar, Vedoucí oddělení bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví
Lukáš Řezníček, Řízení letového provozu v oddělení strategie a mezinárodní koordinace,
Tomáš Pustina, pracovník odboru civilního letectví Ministerstva dopravy
Moderuje Jindřich Ploch
10:35 – 10:50 Coffee Break
10:50 – 11:10 Přednáška MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ
Pavel Kaplan, Product Manager Non-Life Insurance Division, ČSOB Pojišťovna, a.s.
11:10 – 11:30 Přednáška ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY PRO UAV
Milan Bábovka, Leader a zakladatel firmy GRS Galaxy
11:30 – 12:30 Přednáška OCHRANA SOUKROMÍ
Jiří Maštalka, Expert Úřadu pro ochranu osobních údajů
12:30 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:35 Panel PRAKTICKÉ VYUŽITÍ: GEO-MAPPING
Jakub Karas, Manažer pro bezpilotní letecké systémy a partner v UpVision, vedoucí sekce pro Osvětu v Alianci pro bezpilotní letecký průmysl
Václav Šafář, Vedoucí útvaru GIS a katastr nemovitostí ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
Lenka Tlapáková, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, oddělení hydrologie a ochrana vod, řešitelka výzkumných projektů
Pavel Reichert, Business development director v Techniserv
Jiří Karpeta, Partner ve společnosti Robodrone Industries
Irena Češpírová, Vedoucí odboru havarijní připravenosti Státního ústavu radiační ochrany
Moderuje Jakub Karas
14:35 – 14:50 Coffee Break
14:50 – 15:10 Přednáška STANDARDIZACE, CERTIFIKACE
Martin Dvořák, Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
15:10 – 16:10 Panel PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE
František Laudát, Poslanec Parlamentu ČR
Martin Štícha, Ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, ministerstvo průmyslu a obchodu
Martin Dvořák, Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
16:10 Závěrečné slovo
Jindřich Ploch
16:15 Plánované ukončení

Kde se můžete registrovat?

Účastnický poplatek na konferenci je 400 Kč, studenti mají slevu. místní studenti dokonce vstup zdarma.

Jednoduchý registrační formulář vyplníte přímo na webu konference.

Proč vznikla aliance?

Podnět ke vzniku Aliance pro bezpilotní letecký průmysl přišel v roce 2014, formálně bude sdružení zapsáno v přehledu neziskových organizací letos v květnu 2015.

Hlavním podnětem byla rychle rostoucí poptávka na trhu po uceleném a systémovém přístupu reprezentujícím jednotlivé účastníky.

O velikosti trhu si můžete udělat představu sami z následující statistiky, pocházející ze studie „Nová éra letectví“, kterou v roce 2014 nechala zpracovat Evropská komise.

Trh UAV v roce 2013 tvořilo 1708 systémů od 471 výrobců, z toho bylo 176 v Evropě.

Trh UAV je v současnosti hodně členitý, protože momentálně vzniká. Můžeme očekávat akvizice, fúze, zániky firem. Nově vzniklé české sdružení si klade za cíl zpřehlednit situaci na trhu.
Trh UAV je v současnosti hodně členitý, protože momentálně vzniká. Můžeme očekávat akvizice, fúze, zániky firem. Nově vzniklé české sdružení si klade za cíl zpřehlednit situaci na trhu.

Zakládajícími členy aliance jsou Jindřich Ploch (emeritní generální ředitel Úřadu pro civilní letectví, zastupující rektor Vysoké školy obchodní a vedoucí katedry letecké dopravy na VŠO Praha) a dále firmy UpVision a Robodrone Industries.

Aliance chce vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace, dále spolupráce s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených členů, zejména iniciováním legislativních, ekonomických a organizačních předpokladů s cílem podpořit bezpilotní letecký průmysl. Klíčová je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s Parlamentem ČR v oblasti podnikání v oboru leteckého bezpilotního průmyslu. V celospolečenském kontextu se aliance bude zasazovat o informovanost veřejnosti, týkající se technologie UAV.