KRÁTCE

Čeští dronaři mají konferenci. Přijďte také

Zajímáte se o bezpilotní letecké prostředky, masovými médii častěji označované jako drony? 21. května 2015 máte příležitost se potkat s odborníky, kteří UAV provozují profesionálně a založili Alianci pro bezpilotní letecký průmysl.

Konference se uskuteční 21. května 2015 v Praze v prostorách Vysoké školy ekonomické. Program první konference, kterou aliance pořádá, je obsahově velmi „nabitý“ a jsou na pozváni zástupci všech sfér včetně ministerstev.

Program

9:00 – 9:15 Prezence
9:15 – 9:20 Úvodní slovo – přivítání hostitele
Ota Novotný, Vysoká škola ekonomická
9:20 – 9:35 Keynote
Jindřich Ploch, Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, rektor Vysoké školy obchodní v Praze
9:35 – 10:35 Panel BEZPEČNOST VZDUŠNÉHO PROSTORU A LEGISLATIVA
Richard Hlavatý, Ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu
David Balhar, Vedoucí oddělení bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví
Lukáš Řezníček, Řízení letového provozu v oddělení strategie a mezinárodní koordinace,
Tomáš Pustina, pracovník odboru civilního letectví Ministerstva dopravy
Moderuje Jindřich Ploch
10:35 – 10:50 Coffee Break
10:50 – 11:10 Přednáška MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ
Pavel Kaplan, Product Manager Non-Life Insurance Division, ČSOB Pojišťovna, a.s.
11:10 – 11:30 Přednáška ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY PRO UAV
Milan Bábovka, Leader a zakladatel firmy GRS Galaxy
11:30 – 12:30 Přednáška OCHRANA SOUKROMÍ
Jiří Maštalka, Expert Úřadu pro ochranu osobních údajů
12:30 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:35 Panel PRAKTICKÉ VYUŽITÍ: GEO-MAPPING
Jakub Karas, Manažer pro bezpilotní letecké systémy a partner v UpVision, vedoucí sekce pro Osvětu v Alianci pro bezpilotní letecký průmysl
Václav Šafář, Vedoucí útvaru GIS a katastr nemovitostí ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém
Lenka Tlapáková, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, oddělení hydrologie a ochrana vod, řešitelka výzkumných projektů
Pavel Reichert, Business development director v Techniserv
Jiří Karpeta, Partner ve společnosti Robodrone Industries
Irena Češpírová, Vedoucí odboru havarijní připravenosti Státního ústavu radiační ochrany
Moderuje Jakub Karas
14:35 – 14:50 Coffee Break
14:50 – 15:10 Přednáška STANDARDIZACE, CERTIFIKACE
Martin Dvořák, Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
15:10 – 16:10 Panel PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE
František Laudát, Poslanec Parlamentu ČR
Martin Štícha, Ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, ministerstvo průmyslu a obchodu
Martin Dvořák, Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
16:10 Závěrečné slovo
Jindřich Ploch
16:15 Plánované ukončení

Kde se můžete registrovat?

Účastnický poplatek na konferenci je 400 Kč, studenti mají slevu. místní studenti dokonce vstup zdarma.

Jednoduchý registrační formulář vyplníte přímo na webu konference.

Proč vznikla aliance?

Podnět ke vzniku Aliance pro bezpilotní letecký průmysl přišel v roce 2014, formálně bude sdružení zapsáno v přehledu neziskových organizací letos v květnu 2015.

Hlavním podnětem byla rychle rostoucí poptávka na trhu po uceleném a systémovém přístupu reprezentujícím jednotlivé účastníky.

O velikosti trhu si můžete udělat představu sami z následující statistiky, pocházející ze studie „Nová éra letectví“, kterou v roce 2014 nechala zpracovat Evropská komise.

Trh UAV v roce 2013 tvořilo 1708 systémů od 471 výrobců, z toho bylo 176 v Evropě.

Trh UAV je v současnosti hodně členitý, protože momentálně vzniká. Můžeme očekávat akvizice, fúze, zániky firem. Nově vzniklé české sdružení si klade za cíl zpřehlednit situaci na trhu.
Trh UAV je v současnosti hodně členitý, protože momentálně vzniká. Můžeme očekávat akvizice, fúze, zániky firem. Nově vzniklé české sdružení si klade za cíl zpřehlednit situaci na trhu.

Zakládajícími členy aliance jsou Jindřich Ploch (emeritní generální ředitel Úřadu pro civilní letectví, zastupující rektor Vysoké školy obchodní a vedoucí katedry letecké dopravy na VŠO Praha) a dále firmy UpVision a Robodrone Industries.

Aliance chce vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace, dále spolupráce s orgány a organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených členů, zejména iniciováním legislativních, ekonomických a organizačních předpokladů s cílem podpořit bezpilotní letecký průmysl. Klíčová je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s Parlamentem ČR v oblasti podnikání v oboru leteckého bezpilotního průmyslu. V celospolečenském kontextu se aliance bude zasazovat o informovanost veřejnosti, týkající se technologie UAV.

/* ]]> */