KARTOGRAFIE

Technologie v kartografii popíší šéf MapTileru i veterán herního průmyslu. Letošní Kartografický den 2021 se bude konat až do půlnoci

kartograficky-den-2021-g

Tématem jubilejního patnáctého ročníku jsou technologie v kartografii, protože výrazně ovlivňují současnou podobu kartografie. Jejich rychlý vývoj je však obtížné sledovat, když zaměření jednotlivých odborníků je naopak čím dál úžeji profilované. Vybraní přednášející proto přinesou informace o aktuálním vývoji v různých oblastech tak, aby všichni účastníci získali představu o tom, jak v současné době technologie zjednodušují nebo obohacují kartografickou práci, co přináší nového a jak jsou propojeny s dalšími oblastmi praxe.

Kartografický den se tentokrát uskuteční 26. února 2021.

Program – Kartografický den 2021

9:30–9:45 Připojení se do online prostředí

9:45–10:00 Zahájení

10:00–10:10

Kartografie a technologie: úvodní komentář – prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

10:10–10:40

Kartografie ve znamení webu a cloudu – Mgr. Petr Přidal, Ph.D. (Klokan Technologies, MapTiler)

Petr Přidal získal titul Ph.D. v oboru kartografie a geodézie a magisterský titul v oboru počítačových věd. Je konzultantem, výzkumníkem, programátorem a podnikatelem. V posledních letech se účastnil několika mezinárodních výzkumných projektů a vyvíjel software MapTiler pro tvorbu digitálních map z rastrových obrazů a geodat. Jakou budoucnost má před sebou MapTiler Desktop, software pro převod vašich dat do map s rychlým zvětšením? V čem je výhoda načítání libovolných obrázků nebo geodat, sestavování dlaždicových map a jejich nahrání do MapTiler Cloud nebo MapTiler Server?

10:40–11:10

Prostor a virtuální realita – Vojtěch Buday (Tasty Air s.r.o.)

Vojtěch Buday by se dnes dal považovat za veterána herního průmyslu. Jeho prvním „zářezem“ byla hra Brány Skeldalu z roku 2002, kde působil jako animátor a grafik. Dodnes má na kontě spolupráci na více než 10 velkých herních titulů, např. českou Operation Flashpoint, ARMA, Overkill 3, nebo chystaný a očekávaný artový titul All These Worlds. Po 17 letech v herním průmyslu se rozhodl založit vlastní společnost, zužitkovat dosavadní zkušenosti z vývoje her a toto všechno přenést do nového světa virtuální a rozšířené reality. Společně se svým týmem vyvíjí aplikace na míru, kde například přenášejí skutečnou krajinu a objekty do virtuální reality.

Ztvárnění prostoru se stalo základním stavebním kamenem všech aplikací vyvíjených pro virtuální realitu. Snaha zachytit minulý, současný nebo i budoucí stav prostředí se neobejde bez nutného zaměření dat, přípravy pokladů a konzultací. Kvalitní podklady však díky současným technologiím umožňují vytvářet velmi detailní virtuální světy, které mohou uživatele přenést v čase. Lze se tak například projít po olomouckém Svatováclavském návrší ve 12. století a sledovat, jak se okolí dnešní katedrály v čase dramaticky měnilo.

11:10–11:30

Nová generace aplikací Zeměměřického úřadu na nové technologii – Mgr. Tomáš Němeček a Mgr. Antonín Bačo (Zeměměřický úřad)

Tomáš Němeček vystudoval geografii na Technické univerzitě v Liberci a UJEP Ústí n. L., v současnosti pracuje jako výzkumný a vývojový pracovník na odboru Správy a rozvoje informačního systému zeměměřictví. Věnuje se hlavně programování webových mapových aplikací a také správě a přípravě dat a služeb.

Antonín Bačo vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní pracuje na Zeměměřickém úřadě jako referent zeměměřictví a KN na odboru správy a rozvoje informačního systému zeměměřictví. Věnuje se správě databáze, programování webových aplikací a analýzám dat.

Na konci léta roku 2020 byly spuštěny nové responzivní aplikace Geoprohlížeč, Archiv a Analýzy výškopisu, které sjednocují staré aplikace z pohledu uživatelského prostředí i použité technologie. Vývoj aplikací nebyl ukončen, stále jsou doplňovány nové funkce a opravy na základě zpětné vazby od uživatelů.

11:30–12:00

Přestávka (virtuální prostředí Gather Town)

12:00–12:30

Kartografie a DPZ: geografické zabezpečení vojenských misí – RNDr. Luboš Bělka, Ph.D. a Ing. Vladimír Kotlář (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad)

Luboš Bělka vystudoval učitelství matematiky a geografie na Univerzitě Palackého v Olomouci a získal doktorát z geoinformatiky a kartografie na Karlově univerzitě v Praze pod vedením prof. Voženílka. Od roku 2001 pracuje v Dobrušce, nejprve jako fotogrammetr a od roku 2004 jako výzkumný a vývojový pracovník. Od roku 2018 je ředitelem odboru aplikovaného rozvoje.

Vladimír Kotlář vystudoval Vojenskou akademii v Brně (dnešní Univerzita obrany) a pracoval na různých vojenských pozicích se zaměřením na elektrotechniku a později geografii. Po skončení vojenské kariéry pracuje v Dobrušce jako výzkumný a vývojový pracovník na odboru aplikovaného rozvoje.

Vojenští geografové zpracovávají základní geografické podklady z území mimo Českou republiku. Na podkladě satelitních snímků velmi vysokého rozlišení připravují vektorové databáze topografických objektů a následně je používají při tvorbě topografických map měřítka 1 : 50 000 podle standardizačních zásad. Tyto mapy slouží jako základní lokalizační podklad při vojenských misích Severoatlantické aliance.

Vojenští geografové zpracovávají základní geografické podklady z území mimo Českou republiku. Na podkladě satelitních snímků velmi vysokého rozlišení připravují vektorové databáze topografických objektů a následně je používají při tvorbě topografických map měřítka 1 : 50 000 podle standardizačních zásad. Tyto mapy slouží jako základní lokalizační podklad při vojenských misích Severoatlantické aliance.

12:30–13:00

Třetí rozměr Katedry geoinformatiky v Olomouci – RNDr. Jan Brus, Ph.D. a Mgr. Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci)

Jan Brus se jako odborný asistent dlouhodobě zabývá integrací nových technologií do výzkumu i výuky. Již od roku 2014, kdy byla na katedru pořízena první 3D tiskárna, se aktivně věnuje problematice 3D tisku. Stál u zrodu 3D laboratoře Katedry geoinformatiky (3DGLORY). Byl součástí řady projektů a aktivit využívající 3D technologie. Je hlavní autorem vyvinuté technologie TouchIt3D. Radek Barvíř je doktorandem a již od své bakalářské práce zkoumá možnosti výroby 3D modelů reliéfu a povrchu na nízkonákladových 3D tiskárnách. V magisterském studiu na tuto problematiku navázal tvorbou interaktivních hmatových map TouchIt3D. Nyní se věnuje zejména hodnocení grafické náplně map, ale i přesto neodolá zapojit se do nových výzev, které svět 3D modelování a 3D tisku nabízí.

Zobrazovat realitu v prostoru a čase je odvěkým předmětem kartografie. Zatímco v minulých desetiletích byla práce s třetí dimenzí limitována omezeními výpočetní techniky, 21. století přináší více příležitostí, než jsme schopni realizovat. Ve své přednášce autoři poodhalí možnosti i úskalí práce s 3D technologiemi na katedře geoinformatiky v Olomouci. Multimediální tyflomapy otevírají pohled na okolní svět nevidomým už několik let. Nejnovější trendy v tyflokartografii popisuje i právě vydaná kniha, ve které najdete mnohem více než jen nové možnosti technologie TouchIt3D. Přednášející se dotknou i světa 3D tisku, kde barevnost modelů a jejich interaktivita hrají prim. Prostřednictvím virtuální reality nahlédnou do horolezeckých terénů a zmíní vznik 3D dat – od dnes už zaniklých středověkých staveb až po kapesní LIDAR. Zkrátka těšit se můžete na představení 3D technologií, které posunují kartografii novým směrem.

13:00–14:00

Diskuze a zakončení semináře – moderuje Vít Voženílek

14:00 Závěr
Virtuální prostor je otevřen až do půlnoci

Registrace na Kartografický den 2021

Registrace je k dispozici na webových stránkách kartografickyden.upol.cz

V případě potřeby kontaktujte vit.vozenilek@upol.cz nebo alena.vondrakova@upol.cz

Registrace je zdarma, registrujte se však co nejdříve.

/* ]]> */