ASSECO

LIDS a SAMO pro německou energetickou společnost Stromnetz

hamburg-night-lights-electricity-stromnetz-asseco-samo-lids-inis-f

Společnost Asseco informovala v tiskové zprávě, že obdržela objednávku na implementaci a spuštění integrovaného síťového informačního systému (iNIS) ve společnosti Stromnetz Hamburg. Implementace zahrnuje systém pro správu aktiv SAMO a geografický informační systém LIDS.

S pomocí systému iNIS si společnost Stromnetz Hamburg vytkla za cíl integrovat stávající koncepce a přehledy včetně údajů o atributech z různých informačních systémů do centrálního síťového informačního systému.

Během tohoto procesu bude vytvořen nový systém se zcela novým způsobem prezentace. Příslušné procesy, od analýzy sítí až po síťovou dokumentaci, budou podporovány integrovaným řízením pracovního toku s cílem zajišťovat aktualizace a zpracovávání údajů získávaných v rámci iNIS.

Ve výsledku se zcela upustí od analogické dokumentace změn. Realizace projektu bude probíhat v období od září 2018 do léta 2021 a její součástí bude migrace GIS a implementace systémů LIDS a SAMO.

Prostřednictvím SAMO a LIDS poskytne Asseco společnosti Stromnetz Hamburg systémy, jejichž technologie umožňuje další vývoj orientovaný na budoucnost a integraci dalších modulů.

Centrální informační systém iNIS

S pomocí systému iNIS si společnost Stromnetz Hamburg vytkla za cíl integrovat stávající koncepce a přehledy včetně údajů o atributech z různých informačních systémů do centrálního informačního systému. Během tohoto procesu bude vytvořen nový systém se zcela novým způsobem prezentace.

Příslušné procesy, od analýzy sítí až po síťovou dokumentaci, budou podporovány integrovaným řízením pracovního toku s cílem zajišťovat aktualizace a zpracovávání údajů získávaných v rámci iNIS. Ve výsledku se zcela upustí od analogové dokumentace změn.

Projekt bude realizován od září 2018 do léta 2021 – součástí bude migrace GIS a implementace systémů LIDS a SAMO.

Elektřina pro téměř 2 miliony lidí

Stromnetz Hamburg provozuje druhou největší městskou distribuční síť v Německu a zajišťuje dodávky elektrické energie ve městě Hamburk již více než 120 let.

Přibližně 1 200 zaměstnanců se stará o dodávky nízkého napětí pro 1,1 milionu zákazníků a o dodávky středního a vysokého napětí pro 2 234 zákazníků.

Stromnetz Hamburg energetická síť přehledka / GeoBusiness

Hlavní činnost provozovatele distribuční sítě spočívá v provozování, řízení, sledování, udržování a dalším rozvoji rozvodné sítě v Hamburku. Mezi jeho hlavní úkoly rovněž patří řízení výpadků a poruch, využívání sítě a správa připojení k síti.

Stromnetz Hamburg v číslech:

  • energetická síť s výkonem 12,3 TWh ročně, délka 28 997 km
  • 91 komutačních stanic
  • 115 transformátorů
  • 54 transformačních stanic
  • 633 stanic rozvodné sítě
  • 318 580 přípojek