UtilityReport-Portal-obcana-w1980

UtilityReport je aplikace, zjednodušující proces vyjádření k existenci technické infrastruktury (inženýrských sítí, telekomunikací…).

UtilityReport usnadňuje, resp. automatizuje proces všem stranám – žadatel posílá pouze jeden dotaz, který se automaticky pošle všem správcům inženýrských sítí v území. Příjemce žádosti i příslušný stavební úřad dostávají žádost elektronicky, takže se proces vyjádření zrychluje.

Službu UtilityReport provozuje od roku 2009 firma Hrdlička. Od té doby bylo pomocí služby podáno téměř 1,5 milionu žádostí o vyjádření. Ročně občané a firmy odešlou více než 300 tisíc žádostí.

Vedle standardní možnosti přes firemní portál MAWIS nebo webové stránky měst a krajů mohou zájemci službu nově používat také přes Portál občana. V pilotním provozu je UtilityReport od začátku dubna 2019 dostupný pro území kraje Vysočina, přičemž do budoucna je připravováno propojení s dalšími kraji České republiky.

Díky propojení s Portálem občana však odpadá vyplňování osobních údajů, které jsou do žádosti o vyjádření automaticky vyplněny.

Rozhraní pro podatelnu ČEZ

Firma Hrdlička službu UtilityReport průběžně vyvíjí a brzy mají být k dispozici další vylepšení. V nejbližší době bude například vytvořeno rozhraní na podatelnu ČEZ.

Pro konstrukční kanceláře a projektanty, kteří klientům vyjádření k průběhu technické infrastruktury klientům často zařizují, přibude do UtilityReportu možnost nákupu multilicencí pro více uživatelů v jedné společnosti, které bude možné sdílet či nikoliv.

Vedle vyjádření k existenci inženýrských sítí tvůrci připravují možnost požádat o vyjádření, které souvisí s jednotlivými dotčenými orgány veřejné správy, jakými jsou třeba hasiči, hygiena, doprava a další.

UtilityReport funguje ve více než 500 městech

Službu UtilityReport firma Hrdlička rozvíjí již deset let, od roku 2009. V současné době službu podporuje osm krajů a více než 500 měst. Klient může v kraji podat až tři hromadné žádosti za rok, a to se základními funkcemi a velikostí zájmového území. To plně dostačuje pro běžného občana, který připravuje stavbu domu či garáže.

„Celý proces získání vyjádření k existenci sítí bývá administrativně, časově i finančně náročný. Proto se snažíme, aby UtilityReport vše co nejvíce usnadňoval a služba byla dostupná ve všech krajích a městech,” vysvětluje Lukáš Opat ze společnosti Hrdlička.

hamburg-night-lights-electricity-stromnetz-asseco-samo-lids-inis-f

Společnost Asseco informovala v tiskové zprávě, že obdržela objednávku na implementaci a spuštění integrovaného síťového informačního systému (iNIS) ve společnosti Stromnetz Hamburg. Implementace zahrnuje systém pro správu aktiv SAMO a geografický informační systém LIDS.

S pomocí systému iNIS si společnost Stromnetz Hamburg vytkla za cíl integrovat stávající koncepce a přehledy včetně údajů o atributech z různých informačních systémů do centrálního síťového informačního systému.

Během tohoto procesu bude vytvořen nový systém se zcela novým způsobem prezentace. Příslušné procesy, od analýzy sítí až po síťovou dokumentaci, budou podporovány integrovaným řízením pracovního toku s cílem zajišťovat aktualizace a zpracovávání údajů získávaných v rámci iNIS.

Ve výsledku se zcela upustí od analogické dokumentace změn. Realizace projektu bude probíhat v období od září 2018 do léta 2021 a její součástí bude migrace GIS a implementace systémů LIDS a SAMO.

Prostřednictvím SAMO a LIDS poskytne Asseco společnosti Stromnetz Hamburg systémy, jejichž technologie umožňuje další vývoj orientovaný na budoucnost a integraci dalších modulů.

Centrální informační systém iNIS

S pomocí systému iNIS si společnost Stromnetz Hamburg vytkla za cíl integrovat stávající koncepce a přehledy včetně údajů o atributech z různých informačních systémů do centrálního informačního systému. Během tohoto procesu bude vytvořen nový systém se zcela novým způsobem prezentace.

Příslušné procesy, od analýzy sítí až po síťovou dokumentaci, budou podporovány integrovaným řízením pracovního toku s cílem zajišťovat aktualizace a zpracovávání údajů získávaných v rámci iNIS. Ve výsledku se zcela upustí od analogové dokumentace změn.

Projekt bude realizován od září 2018 do léta 2021 – součástí bude migrace GIS a implementace systémů LIDS a SAMO.

Elektřina pro téměř 2 miliony lidí

Stromnetz Hamburg provozuje druhou největší městskou distribuční síť v Německu a zajišťuje dodávky elektrické energie ve městě Hamburk již více než 120 let.

Přibližně 1 200 zaměstnanců se stará o dodávky nízkého napětí pro 1,1 milionu zákazníků a o dodávky středního a vysokého napětí pro 2 234 zákazníků.

Stromnetz Hamburg energetická síť přehledka / GeoBusiness

Hlavní činnost provozovatele distribuční sítě spočívá v provozování, řízení, sledování, udržování a dalším rozvoji rozvodné sítě v Hamburku. Mezi jeho hlavní úkoly rovněž patří řízení výpadků a poruch, využívání sítě a správa připojení k síti.

Stromnetz Hamburg v číslech:

 • energetická síť s výkonem 12,3 TWh ročně, délka 28 997 km
 • 91 komutačních stanic
 • 115 transformátorů
 • 54 transformačních stanic
 • 633 stanic rozvodné sítě
 • 318 580 přípojek

Firma ARCDATA PRAHA ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků informačních technologií CACIO připravuje další pracovní seminář CACIO fórum.

Seminář je pravidelným setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru a diskutovat se tentokrát bude zejména o využití geodat při správě inženýrských sítí. Řeč bude také o záměru vybudování Národní sady prostorových objektů (NaSaPo), resp. o jejím dopadu a přínosu právě na komunitu správců technických infrastruktur.

Organizační informace

 • středa 3. června 2015
 • Palác TeTa, Jungmannova 747, Praha
 • pro zvané hosty je na základě registrace vstup volný
 • více informací o akci poskytne Jan Novotný (tel.: 224 190 534, e-mail: jnovotny@arcdata.cz).

Mezi přizvané subjekty tradičně patří nejen všichni významní správci technické infrastruktury (ČEZ, Pražská energetika, VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, Veolia Energie ČR), ale i zástupci centrálních institucí veřejné správy (Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo vnitra) či krajských úřadů.

Program semináře

9.30–10.00     Registrace

10.00–11.30    I. blok přednášek

 • Dana Bérová; Gartner
  GIS – nové výzvy pro IT manažery
 • Petr Urban; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Budování udržitelných geoinformačních systémů
 • Iva Klímková; VARS BRNO a.s. a  Milan Pičman; Lovochemie, a.s.
  GIS a správa majetku a dokumentů (v Lovochemii)
 • Michal Hamouz; HSI, spol. s r.o.
  Evidence nemovitostí – jak si udržet přehled
 • Stanislav Dušek; T-Mobile Czech Republic a.s.
  Využití GIS ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

11.30–12.30    Oběd

12.30–14.30    II. blok přednášek

 • Oldřich Adámek; Pražská energetika, a.s.
  Aktuální projekty GIS ve společnosti Pražská energetika, a.s.
 • Jakub Karas; UpVision s.r.o.
  Možnosti využití UAV při správě inženýrských sítí
 • Karel Brázdil; Zeměměřický úřad
  Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020
 • Václav Čada; Fakulta aplikovaných věd, ZČU v PlzniJiří Bradáč; T-MAPY spol. s r.o.

  Národní sada prostorových objektů a její význam pro správce technických infrastruktur

 • Jiří Formánek; Český úřad zeměměřický a katastrálníPraktické využití dat RÚIAN

14.30–15.00    Diskuze a závěr semináře

 

Přihláška na seminář

intelligent-trench-screen-with-survey-report-w600

Společnosti za iniciativou Intelligent Trench (inovativní služba pro podpovrchové mapování) se spojily s PelicanCorp (poskytovatel služby „beforeUdig“), aby společně spustily dosud nejpřesnější a nejkompletnější službu pro sdílení informací o podzemním vedení sítí ve Velké Británii.

Continue reading „Intelligent Trech a PelicanCorp spojily síly v projektu „beforeUdig““