DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Grant pro studenty – účast na konferenci Living Planet 2019 v Itálii

Living Planet 2019 / GeoBusiness

Evropská kosmická agentura (ESA) společně s Evropskou komisí vypsala studentské granty pro účast na nadcházejícím symposiu Living Planet 2019. Jedná se o nejrozsáhlejší akci ESA v oblasti pozorování Země. Symposium se koná jednou za tři roky a jeho nejbližší ročník se bude konat ve dnech 13. – 17. května 2019 v Miláně.

Cílem symposia je představit výsledky misí ESA pro pozorování Země v nejrůznějších oborech za uplynulé tříleté období. Pozorování Země nachází uplatnění v čím dál širším spektru oborů, jedná se např. o monitoring využití a pokryvu území, zemědělství, sledování infrastruktury a zastavěných území, geodézii, monitoring životního prostředí, sledování atmosféry, vývoje klimatu, monitoring mimořádných událostí, jako jsou povodně, lesní požáry, zemětřesení a další. Symposium je tak nejen platformou pro diskusi nově získaných vědeckých poznatků a dalšího směřování výzkumu v jednotlivých oborech, ale významným fórem pro diskusi přenosu nových poznatků do praxe, ke každodennímu využití prostřednictvím inovativních aplikací.

Podívejte se na podmínky pro udělení grantu, nejzazší termín pro podání žádostí je 29. března 2019.

[zdroj Český kosmický portál]

/* ]]> */