Sleva na software ProGEO

DATA INSPIRE SLUŽBY SOFTWARE

GML příliš nezabralo, pro mobilní dobu se proto chystá GeoPackage

Sdružení Open Geospatial Consortium představilo návrh standardu pro GeoPackage. Až do 5. září 2013 můžete i vy zaslat svůj komentář.

GeoPackage – GPKG (do češtiny můžeme přeložit jako GeoBalíček) by měl být otevřený přenosový a úložný formát pro dnešní dobu, kdy řada uživatelů GIS pracuje na mobilních zařízeních, často s omezeným přístupem k přenosové síti. Mobilní zařízení mají navíc omezenou úložnou kapacitu, takže se s rozsáhlými GML soubory obtížně pracuje.

Protože přenos dat z a na mobilní zařízení je dost často komplikovaný různými replikacemi, synchronizacemi či převody mezi formáty, rozhodlo se sdružení OGC (Open Geospatial Consortium), že vytvoří standardizovaný, na aplikacích a platformách nezávislý datový kontejner GeoPackage (GPKG) a aplikační rozhraní API.

Formát GML pro přenos a ukládání geodat se ukazuje nejspíš jako poměrně komplikovaný, v mobilní době jsou vidět jeho omezení (velikost souboru, nutnost \“překladu\“ souboru do vizuální podoby apod.)

Soubor GeoPackage je platformně nezávislý databázový soubor SQLite obsahující data i metadata. SQLite4 je open source. Je to kompletní, relační, transakční, ACID, SQL databázový engine, obsažený v ucelené knihovně napsané v jazyce C. SQLite se přitom linkuje na větší aplikaci, není zde potřeba žádný server. Vstupy a výstupy jsou přímo na disk.

Jedním z cílů je vytvoření specifikace pro otevřený standard ukládání a přenosu dat. GeoBalíčky by tak mohly sloužit jako přenosový a úložný formát pro síťové služby WMS, WMTS, WFS či WCS.

Dokonce je na světě už jedna funkční implementace, vyhovující minimálním požadavkům na GeoPackage – knihovna libgpkg.

Přečtěte si návrh a pošlete sdružení své komentáře. K dispozici je e-mail nebo připojení komentáře na GitHub.

 

/* ]]> */