DATA INSPIRE SLUŽBY SOFTWARE

GML příliš nezabralo, pro mobilní dobu se proto chystá GeoPackage

Sdružení Open Geospatial Consortium představilo návrh standardu pro GeoPackage. Až do 5. září 2013 můžete i vy zaslat svůj komentář.

GeoPackage – GPKG (do češtiny můžeme přeložit jako GeoBalíček) by měl být otevřený přenosový a úložný formát pro dnešní dobu, kdy řada uživatelů GIS pracuje na mobilních zařízeních, často s omezeným přístupem k přenosové síti. Mobilní zařízení mají navíc omezenou úložnou kapacitu, takže se s rozsáhlými GML soubory obtížně pracuje.

Protože přenos dat z a na mobilní zařízení je dost často komplikovaný různými replikacemi, synchronizacemi či převody mezi formáty, rozhodlo se sdružení OGC (Open Geospatial Consortium), že vytvoří standardizovaný, na aplikacích a platformách nezávislý datový kontejner GeoPackage (GPKG) a aplikační rozhraní API.

Formát GML pro přenos a ukládání geodat se ukazuje nejspíš jako poměrně komplikovaný, v mobilní době jsou vidět jeho omezení (velikost souboru, nutnost \“překladu\“ souboru do vizuální podoby apod.)

Soubor GeoPackage je platformně nezávislý databázový soubor SQLite obsahující data i metadata. SQLite4 je open source. Je to kompletní, relační, transakční, ACID, SQL databázový engine, obsažený v ucelené knihovně napsané v jazyce C. SQLite se přitom linkuje na větší aplikaci, není zde potřeba žádný server. Vstupy a výstupy jsou přímo na disk.

Jedním z cílů je vytvoření specifikace pro otevřený standard ukládání a přenosu dat. GeoBalíčky by tak mohly sloužit jako přenosový a úložný formát pro síťové služby WMS, WMTS, WFS či WCS.

Dokonce je na světě už jedna funkční implementace, vyhovující minimálním požadavkům na GeoPackage – knihovna libgpkg.

Přečtěte si návrh a pošlete sdružení své komentáře. K dispozici je e-mail nebo připojení komentáře na GitHub.

 

/* ]]> */