konference

GIS Ostrava 2018

GIS Ostrava 2018 / GeoBusiness

Konference GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení bude organizována v rámci sympozia GIS Ostrava 2018 v Ostravě v termínu 21. – 23. března 2018.

Podrobné informace o konferenci GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení najdete na https://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/. Svůj referát můžete přihlašovat do 1.  prosince 2017.

Svou účast na sympoziu již mimo jiné potvrdili také prof. Piero Boccardo (Politecnico di Torino) a prof. Michael Leitner (Louisiana State University).

Součástí sympozia je i anglická konference GIS for Safety & Security Management. Více informací najdete na https://gis.vsb.cz/gisostrava/.

Pro akademiky: Sborník z ročníku 2013 je indexován na Web of Science. Sborník z ročníku 2014 a 2015 je indexován na Web of Science a SCOPUS. Sborník z ročníku 2016 je indexován na SCOPUS. Sborník z ročníku 2017 byl odeslán k posouzení.

Předsedou programového výboru je Jiří Horák z Institutu geoinformatiky VŠB-TU Ostrava.

Témata

 • Geoinformační infrastruktury
 • Dálkový průzkum Země (vč. UAV)
 • Zdroje geodat
 • Real-time geodata a real-time prostorové aplikace
 • Smart cities
 • Senzorové sítě
 • Vývoj GIS aplikací
 • SW pro bezpečnost a řešení krizových situací
 • Prostorové modelování a simulace
 • GeoComputation
 • Neurčitost a nejistota v GIS
 • Prostorové analýzy rizik, prostorové a časoprostorové analýzy
 • Analýzy a predikce kriminality
 • Analýzy dopravní nehodovosti a GIS pro bezpečnější provoz na komunikacích
 • Mapování, monitorování a predikce přírodních rizik
 • Mapování, monitorování a predikce sociálních (sociálně-patologických) rizik
 • Mapování, monitorování a predikce antropogenních (technických) rizik
 • GIS v požární ochraně
 • GIS v operačním a krizovém řízení
 • GIS v armádě a bezpečnostních sborech
 • Vizualizace
 • Etické, bezpečnostní a legislativní otázky geoinformatiky
 • Nové trendy v geoinformatice
/* ]]> */