INSPIRE Kalendář událostí UDÁLOSTI

Geomatika v projektech – podrobný programO konferenci Geomatika v projektech jsme vás informovali již začátkem června. Nyní je znám podrobný program, a proto ti z vás, co váhali, se mohou bez obav přihlásit.

statni-zamek-kozel-letecky-01-w450

Přihlášení na konferenci

Středa 5.10.

Joint Workshop projektů Briseide, Plan4all, SDI-EDU, Habitats, Envirogrids a CentraLab.

Čtvrtek 6.10. – Geomatika v projektech. Zámek Kozel.

  1. Jan Kostelecký, Jaroslav Klokočník, Ivan Pešek, Jan Kalvoda. Některé možné aplikace modelů gravitačního pole Země.
  2. Jan Douša, Pavel Václavovic, Jakub Kostelecký, Vratislav Filler, Václav Skoupý. Sběr a analýzy dat globálních navigačních družicových systémů.
  3. Petr Štěpánek. Analytické centrum DORIS na Geodetické observatoři Pecný v kontextu mezinárodní služby IDS.
  4. Petr Holota, Otakar Nesvadba. Kompatibilita a optimalizace při využití pozemních a družicových údajů k přesnému studiu gravitačního pole Země
  5. Vojtěch Pálinkáš. Tíhové zrychlení a jeho variace v kontextu moderních terestrických observací
  6. Milan Talich, Lubomír Soukup, Jan Havrlant, Ondřej Bohm, Martin Kadlec, Filip Antoš. Možnosti systémů využívajících geodata.
  1. Šárka Krupičková, Milan Jindáček. Inovace přístupu ke správě archeologického informačnímu bohatství s důrazem na počítačovou podporu organizačních procesů.
  2. Karel Bobek, Karel Jedlička. Návrh 3D modelu pro potřeby hradozámeckého areálu – případová studie na zámku Kozel.
  3. Petr Hladík. Geodatové modelování pro účely stavebně-historického průzkumu objektu.
  4. Jiří Cajthaml. Georeferencování starých map na více mapových listech.
  5. Martina Vichrová. Návrh metodiky pro tvorbu DMR druhého vojenského mapování.
  1. Eva Pauknerová. Revize a ozdravění infrastruktury pro prostorové informace v ČR.
  2. Tomáš Holenda. RUIAN.
  3. Tomáš Mildorf. Plan4all.
  4. Otakar Čerba, Karel Janečka, Karel Jedlička, Jan Ježek. ZPR example.
  5. Petr Souček, Jiří Bartoš. Testování INSPIRE.
  6. Jaroslav Burian, Jakub Miřijovský, Jana Svobodová. Urbanizační procesy olomouckého regionu a jejich výzkum pomocí geoinformačních technologií
  7. Karel Janečka. Vzdělávací portál SDI-EDU pro územní plánování.
  8. Karel Janečka. Využití datové struktury tGAP pro generalizaci map velkých měřítek.
  1. Jan Wagner. Web 2.0, Škola 3.0…
  2. Anna Matoušková. Science Communication.
  3. Martina Vichrová. Geomatika multimediálně.
  4. Helena Kiliánová. Představení projektu GeoInfoNET.
  5. Radim Štampach, Petr Duda, Petr Kubíček. Představení a dosavadní výsledky projektu GEOTÝM.
  6. Jan Růžička. Software používaný pro zpracování diplomových prací oboru Geoinformatika na VŠB-TUO.
  • Přivítání na zámku. Karel Bobek, kastelán.
  • Úvodní slovo. Václav Čada, vedoucí oddělení geomatiky.
  • Společná večeře ve vybrané restauraci v Plzni (bude upřesněna).
 • (8:00 – 9:00) ~ registrace, nahrávání prezentací, káva.

  Zahájení

  (9:00 – 9:15)

  Fyzikální a kosmická geodézie v projektech.

  (9:15 – 10:45) ~ 15 minut na příspěvek.

  Moderátor sekce: Miloš Vaľko

  Přestávka

  (10:45 – 11:00) ~ káva.

  Geomatika v památkové péči.

  (11:00 – 12:15) ~ 15 minut na příspěvek.

  Moderátor sekce: Karel Jedlička

  Přestávka

  (12:15 – 14:00) ~ pracovní oběd, pro zájemce prohlídka zámku.

  Geomatika v územním plánování.

  (14:00 – 16:00) ~ 15 minut na příspěvek.

  Moderátor sekce: Tomáš Mildorf

  Přestávka

  (16:00 – 16:30) ~ káva, občerstvení.

  Geomatika ve vzdělávání.

  (16:30 – 18:00) ~ 15 minut na příspěvek.

  Moderátor sekce: Otakar Čerba

  Večerní program

  (20:00 – 23:59)

Pátek 7.10.

Exkurze na pracoviště oddělení geomatiky

(9:30 – 10:00) ~ místnost UV 115

 • Václav Čada. Představení oddělení geomatiky,
 • Pavel Novák. Představení projektu NTIS.

(10:00 – …) ~ prostory katedry matematiky

 • exkurze (kanceláře, laboratoře, měřická terasa, GNSS stanice PLZE),
 • projektové setkání GeoInfoNET (UL 608),
 • projektové setkání NTIS(UL 610).

Bude možno prohlédnout technické zázemí, laboratoře, GNSS bod PLZE, atp. Dále se bude možno podrobněji seznámit s projekty GeoInfoNET a NTIS.