GEODÉZIE

Geodetický a kartografický obzor 2/2018

Geodetický a kartografický obzor 2/2018

Časopis Geodetický a kartografický obzor již několik let vychází (zatím) pouze v elektronické podobě.

Ve vydání 2/2018 si vedle dvou recenzovaných článků můžete přečíst také „z mezinárodních styků“, „společensky-odborná činnost“ a nekrology.

Dva zmíněné recenzované články jsou

  • Ing. Eva Ďurková, Ing. Michal Leitman: Číselné určenie hraníc katastrálnych území
  • Ing. Radovan Pondelík: Využitie GIS pri navrhovaní projektov miestnych územných systémov ekologickej stability

PDF Geodetického a kartografického obzoru 2/2018 si můžete stáhnout zde.

 

 

/* ]]> */