Sleva na software ProGEO

FIRMY SLUŽBY SOFTWARE

Data z ISKN a RÚIAN se stala zajímavým zbožím. Najednou je nabízí řada firem

geobusiness-magazine-katastr-nemovitosti-poskytovani-dat-feat

Do redakce nám přišla tisková zpráva firmy HSI s oznámením o novince týkající se zahájení poskytování dat katastru nemovitostí. Podívali jsme se tedy na weby dalších firem, abychom zjistili, že snazší hromadný přístup k datům katastru nemovitostí nabízí celá řada firem.

Firmy nabízejí software i služby, spojené s daty katastru nemovitostí a nově také s registrem RÚIAN. Přečtěte si na jednom místě, kdo tedy co nabízí. Níže uvedené texty jsou ponechány ve verzi, jak jsme je získali z webových stránek či tiskových zpráv jednotlivých firem.

ARCDATA PRAHA

Nástroj VFR Import slouží pro převod dat z Výměnného formátu RÚIAN (VFR) do geodatabáze systému ArcGIS. Nástroj převádí údaje o katastrálních územích, obcích, parcelách, stavebních objektech, adresních místech, ulicích, částech obce, městských obvodech/městských částech, správních obvodech v Praze a ZSJ.

Nástrojová sada VFR Import tvoří toolbox, pomocí kterého je možné data pro vybraná území nejen stáhnout, ale také provést jejich aktualizaci a připravit je pro fulltextové prohledávání.

Sada VFR Import je k dispozici ve třech verzích. Edice Advanced obsahuje všechny nástroje potřebné pro automatické stažení, import i aktualizaci dat RÚIAN. Verze Standard je určena těm, kterým stačí provádět automatizované stažení a import měsíčních kopií a verze Basic, kterou si můžete zdarma stáhnout, je určena pouze pro ruční import stavových souborů VFR.

Nástroje jsou průběžně aktualizovány tak, aby sledovaly aktuální vývoj formátu VFR a současně reflektovaly různé potřeby uživatelů. Aktuální verze nástroje pracuje s daty RÚIAN verze 1.2 a umožňuje import dat do souborové geodatabáze i do geodatabáze ArcSDE.

HSI

HSI, spol. s r.o. dlouhodobě nabízí svým zákazníkům využívání dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) přímo ve svých aplikacích. Vzhledem k silné potřebě zákazníků získat i další informace, jako jsou např. informace o vlastníkovi, jiné právní vztahy nebo nabývací tituly, se společnost HSI rozhodla nabídku služeb rozšířit i o údaje katastru nemovitostí.

Data, která společnosti HSI poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) na základě smlouvy o šíření údajů katastru nemovitostí, se importují do lokální databáze HSI. Na základě individuálních požadavků zákazníků HSI poskytuje komplexní službu Zajištění dat katastru nemovitostí, tzn. tedy nejen provádění importu dat např. do GIS aplikací vč. nadstavbových software HSI (ProGEO, HSI Tools, GmP, POZEM), ale také jejich fyzické obstarání a vyúčtování v rámci jediné smlouvy.

Zákazník nemusí zpracovávat a zasílat žádost o data na ČÚZK, data následně vyzvedávat a předávat k zajištění importu. Věříme, že toto usnadnění naši zákazníci ocení, říká Ing. Jiří Lagner, ředitel strategie. Neocenitelným přínosem pro zákazníka je tedy i redukce administrativních nákladů a nákladů spojených s importy a definovaným rozsahem dat, která HSI nabízí jak ve kvartální, tak i měsíční periodě aktualizace.

T-MAPY

Datům Katastru nemovitostí (KN) a vývoji nástrojů pro práci s nimi se společnost T-MAPY věnuje již řadu let. Díky smlouvě uzavřené s ČUZK nabízíme svým zákazníkům novou službu: pravidelné měsíční aktualizace všech vrstev KN. Tato služba obsahuje jak soubor popisných (SPI), tak i geodetických informací (SGI). Při umožnění vzdáleného přístupu zahrnuje naše nabídka import dat do lokální databáze a aktualizaci dat v mapovém serveru. V závislosti na konkrétních požadavcích zákazníka nabízíme základní a rozšířenou variantu aktualizace dat (tyto varianty se liší seznamem grafických tříd a mírou vytvoření tematického mapování nad nimi).

[zdroj: webové stránky jednotlivých firem]

/* ]]> */