Sleva na software ProGEO

Kalendář událostí UDÁLOSTI

Cenové mapy – pozvánka na seminář sdružení Nemoforum

Sdružení Nemoforum pořádá diskusní seminář k tématice cenových map. Na akci budou prezentovány šiřší souvislosti, názory, přístupy a zkušenosti. Vstup zdarma. Doporučujeme včasnou registraci.

Seminář se bude konat v úterý 7. června 2011 od 9 hodin v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, Pod sídlištěm 9 (konferenční sál, 6. patro).

Mottem akce je prezentace širších souvislostí, názorů, přístupů a zkušeností + diskuze k tématu cenových map a k finanční a daňové problematice ve vazbě na nemovitosti.

Garanti akce – členové Pléna Nemofora

JUDr. Alena Holmes, ředitelka odb. Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování, MF ČR

Ing. Zbyněk Smejkal, prezident České společnosti certifikovaných odhadců majetku

Předběžný program

9:00 Úvodní slovo – Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální (místopředseda Nemofora), JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR

9:10 Možnosti evidování cen v ISKN a RÚIAN – Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální

9:30 Zkušenosti z pilotních studií k mapám pro daňové základy v oblasti daně z nemovitosti – Ing. Vlasta Scholzová, Ing. Petra Zuzaňáková, Ph.D., Ministerstvo financí ČR

10:00 Cenové mapy stavebních pozemků – Ing. Zbyněk Smejkal, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

10:30 Diskuse

10:45 p ř e s t á v k a

11:05 MMR – Mapa místně obvyklého nájemného – zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

11:25 K mapě nájemného podle MMR – Ing. Zbyněk Smejkal, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku

11:55 Diskuse

12:15 Závěr

Z organizačních důvodů je nezbytné, aby se účastníci jmenovitě přihlásili mailem na adresu sekretariátu Nemofora v termínu do 2. června 2011. (uveďte jméno a titul účastníka, instituci, e-mail – přihlášku vám potvrdíme). Vložné se neplatí.

Vzhledem ke kapacitě sálu doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Registrace účastníků na místě od 8:30 hodin. Ukončení semináře do 12:30 hodin.

Kontakt: Nemoforum – sekretariát, Ing. Růžena Zimová, Ph.D., e-mail: nemoforum@cuzk.cz

/* ]]> */