Kalendář událostí UDÁLOSTI

CACIO fórum – sdílení a předávání geodat (pozvánka)

cacio-forum-logo


ARCDATA PRAHA ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků informačních technologií CACIO zve na pracovní seminář CACIO fórum s podtitulem Sdílení a předávání geodat.

Seminář CACIO fórum je setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Diskutovat se bude především o sdílení a předávání geografických dat při správě technické infrastruktury a praktických zkušenostech s integrací GIS do celopodnikových informačních systémů.

Samostatným tématem bude sdílení a předávání prostorových dat v kontextu projektů veřejné správy (INSPIRE, DMVS, RUIAN, …). Mezi přizvané subjekty budou patřit nejen zástupci centrálních institucí veřejné správy a zástupci krajských úřadů či hl. m. Prahy, ale především všichni významní správci technické infrastruktury (ČEZ, a.s., Pražská energetika, a.s., Telefónica O2 Czech Republic,a.s., VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pražská plynárenská, a.s., a další).

Hlavní řečníci

Svojí aktivní účast na programu akce a přednášku ke zmíněným tématům přislíbili následující řečníci:

 • Mgr. Jiří Čtyroký; Útvar rozvoje hlavního města Prahy

  Geoportál a Georeporty hl. m. Prahy

 • František Fiala; ČEZ Distribuce, a. s.

  GIS a automatizace procesů v utilitní společnosti

 • Ing. Tomáš Holenda; Český úřad zeměměřický a katastrální

  Projekt RUIAN – stav řešení a budoucí význam pro správce inženýrských sítí

 • Ing. Jiří Hradec; CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  Správa inženýrských sítí a INSPIRE

 • Ing. Jiří Lagner; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

  Automatizace procesů vyjádření pro stavebníky – elektronické poskytování dat.

 • Mgr. Michal Souček; Plzeňský kraj

  Data, data, data a Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

 • RNDr. Michal Traurig; Zeměměřický úřad

  Přínos Základních map pro správce inženýrských sítí

Organizační informace

 • CACIO fórum se uskuteční 15. června od 10 hodin v prostorech Paláce TeTa, Jungmannova 747/28, Praha 1.
 • Na základě registrace je vstup pro ředitele IT volný.

[Zdroj: ARCDATA PRAHA]