Firma ARCDATA PRAHA ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků informačních technologií CACIO připravuje další pracovní seminář CACIO fórum.

Seminář je pravidelným setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru a diskutovat se tentokrát bude zejména o využití geodat při správě inženýrských sítí. Řeč bude také o záměru vybudování Národní sady prostorových objektů (NaSaPo), resp. o jejím dopadu a přínosu právě na komunitu správců technických infrastruktur.

Organizační informace

 • středa 3. června 2015
 • Palác TeTa, Jungmannova 747, Praha
 • pro zvané hosty je na základě registrace vstup volný
 • více informací o akci poskytne Jan Novotný (tel.: 224 190 534, e-mail: jnovotny@arcdata.cz).

Mezi přizvané subjekty tradičně patří nejen všichni významní správci technické infrastruktury (ČEZ, Pražská energetika, VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, Veolia Energie ČR), ale i zástupci centrálních institucí veřejné správy (Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo vnitra) či krajských úřadů.

Program semináře

9.30–10.00     Registrace

10.00–11.30    I. blok přednášek

 • Dana Bérová; Gartner
  GIS – nové výzvy pro IT manažery
 • Petr Urban; ARCDATA PRAHA, s.r.o.
  Budování udržitelných geoinformačních systémů
 • Iva Klímková; VARS BRNO a.s. a  Milan Pičman; Lovochemie, a.s.
  GIS a správa majetku a dokumentů (v Lovochemii)
 • Michal Hamouz; HSI, spol. s r.o.
  Evidence nemovitostí – jak si udržet přehled
 • Stanislav Dušek; T-Mobile Czech Republic a.s.
  Využití GIS ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

11.30–12.30    Oběd

12.30–14.30    II. blok přednášek

 • Oldřich Adámek; Pražská energetika, a.s.
  Aktuální projekty GIS ve společnosti Pražská energetika, a.s.
 • Jakub Karas; UpVision s.r.o.
  Možnosti využití UAV při správě inženýrských sítí
 • Karel Brázdil; Zeměměřický úřad
  Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020
 • Václav Čada; Fakulta aplikovaných věd, ZČU v PlzniJiří Bradáč; T-MAPY spol. s r.o.

  Národní sada prostorových objektů a její význam pro správce technických infrastruktur

 • Jiří Formánek; Český úřad zeměměřický a katastrálníPraktické využití dat RÚIAN

14.30–15.00    Diskuze a závěr semináře

 

Přihláška na seminář

cacio-forum-logo

ARCDATA PRAHA ve spolupráci s Českou asociací manažerů úseků informačních technologií CACIO zve na pracovní seminář CACIO fórum s podtitulem Sdílení a předávání geodat.

Seminář CACIO fórum je setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Diskutovat se bude především o sdílení a předávání geografických dat při správě technické infrastruktury a praktických zkušenostech s integrací GIS do celopodnikových informačních systémů.

Samostatným tématem bude sdílení a předávání prostorových dat v kontextu projektů veřejné správy (INSPIRE, DMVS, RUIAN, …). Mezi přizvané subjekty budou patřit nejen zástupci centrálních institucí veřejné správy a zástupci krajských úřadů či hl. m. Prahy, ale především všichni významní správci technické infrastruktury (ČEZ, a.s., Pražská energetika, a.s., Telefónica O2 Czech Republic,a.s., VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pražská plynárenská, a.s., a další).

Hlavní řečníci

Svojí aktivní účast na programu akce a přednášku ke zmíněným tématům přislíbili následující řečníci:

 • Mgr. Jiří Čtyroký; Útvar rozvoje hlavního města Prahy

  Geoportál a Georeporty hl. m. Prahy

 • František Fiala; ČEZ Distribuce, a. s.

  GIS a automatizace procesů v utilitní společnosti

 • Ing. Tomáš Holenda; Český úřad zeměměřický a katastrální

  Projekt RUIAN – stav řešení a budoucí význam pro správce inženýrských sítí

 • Ing. Jiří Hradec; CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  Správa inženýrských sítí a INSPIRE

 • Ing. Jiří Lagner; Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

  Automatizace procesů vyjádření pro stavebníky – elektronické poskytování dat.

 • Mgr. Michal Souček; Plzeňský kraj

  Data, data, data a Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

 • RNDr. Michal Traurig; Zeměměřický úřad

  Přínos Základních map pro správce inženýrských sítí

Organizační informace

 • CACIO fórum se uskuteční 15. června od 10 hodin v prostorech Paláce TeTa, Jungmannova 747/28, Praha 1.
 • Na základě registrace je vstup pro ředitele IT volný.

[Zdroj: ARCDATA PRAHA]