BIM

Program páté konference BIM ve stavebnictví

BIM ve stavebnictví 2019 / GeoBusiness

Koncem května se v Praze uskuteční již pátý ročník konference BIM ve stavebnictví 2019 – BIM v rámci digitálního Česka.

Konference BIM ve stavebnictví je zaměřena na modernizaci, digitalizaci a spolupráci ve stavebnictví prostřednictvím BIM. Seznámíte se se současným stavem a postupem prací na koncepci zavádění BIM do praxe. Díky BIM by měly v budoucnu ve stavebnictví všechny profese, které v něm jsou zapojeny, více spolupracovat.

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání: 28. – 29. května 2019

První den konference BIM ve stavebnictví 2019

Blok 1 (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF)

 • Role MPO v koncepci zavádění BIM – Ing. Petr Serafín,  ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO ČR
 • Vývoj v oblasti digitalizace územního plánování – Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D, vrchní ministerský rada, odbor územního plánování MMR ČR
 • GeoInfoStrategie a BIM – RNDr.  Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR
 • Stavebnictví 4.0 ve vazbě na postupující koncepci BIM – Ing. arch. Jan Fibiger, předseda Správní Rady Nadace ABF
 • Vystoupení zástupce ČKAIT – prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, – ČKAIT
 • Koncept digitálních povolovacích procesů – Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE
 • Portál stavebníka – Ing. Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE

Blok 2 (moderuje Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR/czBIM)

 • Současný stav a další kroky postupující koncepce – Tomáš Prokeš, ČAS
 • Návaznost a dopady BIM na geoinformační systémy veřejné správy – Ing. Leoš Svoboda, MPO ČR /czBIM
 • Digitální technická mapa ČR – Mgr. Jiří Čtyroký Ph.D., IPR Praha
 • Zavádění BIM na VŠB-TU Ostrava pro potřeby facility managementu – Ing. Michal Faltejsek, Ing. Eva Wernerová, Ph.D,  VŠB – TU Ostrava
 • BIM v oblasti Facility managementu a správy nemovitostí – Milan Hampl, IFMA
 • Prezentace vystavovatelů

Blok 3 (moderuje Ing. Petr Vaněk, místopředseda czBIM)

 • Role BIM v praxi – Ing. Petr Matyáš, předseda, czBIM, Ing. arch. Petr Vaněk, místopředseda, czBIM
 • BIM v přípravě staveb – od přípravy po realizaci – Tomáš Krajčinovský, BIM Consultant, BIM.Point
 • BIM v realizaci staveb – sdílené datové prostředí pro ukládání a schvalování dokumentů stavby – Radek Moťka, vedoucí střediska Datových služeb, IBR Consulting, s.r.o.
 • Role BIM v návrhu a posouzení statických konstrukcí – Ing. Jaroslav Brož, PhD., Product Manager, SCIA CZ, s.r.o.
 • Komplexní řešení pro BIM, oceňování budov z 3D modelu – Ing. Tomáš Kupsa, vedoucí divize DEKSOFT
 • Nový přístup ve sdílení projektů mezi projektanty a výrobci – Ing. arch. Petr Vokoun, Managing Director, BIM Project s.r.o.
 • BIM v praxi – Ing. Igor Seifert, technický ředitel, Allplan Česko s.r.o.

Druhý den konference BIM ve stavebnictví 2019

Blok 4 (moderuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace ABF)

 • Příklady zúčastněných staveb v přehlídce Stavba roku a dalších podobných přehlídkách, které mohou inspirovat další podnikatele a být také inspirací pro studenty
  • Corso Court v Praze – Aleš Poděbrad, projektant Casua spol. s r. o.
  • Stavby Skanska: Five, Visionary, D4 Skala, a další. – Ing. Josef Žák, Ph.D., SKANSKA
  • ČIRK Praha 6 –  Ing. arch. Petr Franta , Architekti & ACOS s.r.o. – pohled tvůrčího architekta
  • Nekázanka – Ing. Petr Matyáš, di5
  • Dvě stavby ve výstavbě (roh Argentinská-Plynární a areál pod Libeňským mostem – Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
 • Zkušenosti a příklady praktického využití BIM pro provoz domu – Tomáš Prokeš, ČAS

Výstava technologií pro stavebnictví

Souběžně s konferencí bude v prostorách Nadace ABF k dispozici také výstava výrobků a technologií pro stavebnictví, kterou organizátoři nazvali Miniexpo 2019.

Kde se na konferenci přihlásit

Vložné na konferenci je 2 000 Kč vč. DPH, registrovat se můžete online na webu Stavební akademie.

/* ]]> */