APG

Asociace podnikatelů v geomatice zvolila předsedu a představenstvo

Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness

V pondělí 12. února 2018 se konala první valná hromada nově vzniklé Asociace podnikatelů v geomatice (APG).

Asociace podnikatelů v geomatice navazuje na Českou komoru zeměměřičů (ČKZ), která byla do APG transformována rozhodnutím valné hromady ČKZ dne 8. ledna 2018. Asociace aktuálně čítá 35 kmenových a dva přidružené členy.

Asociace je sdružením podnikatelských subjektů, podnikajících v oboru geodézie, geoinformatiky a subjektů zabývajících se sběrem dat a pozemkovými úpravami.

Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice / GeoBusiness
Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice / foto archiv firmy Hrdlička

Předsedou představenstva byl na základě hlasování zvolen Martin Hrdlička, majitel firmy Hrdlička. Výkonným ředitelem asociace se stal Jaroslav Cibulka.

Členové představenstva a dozorčí rady

  • Martin Hrdlička – předseda představenstva
  • Jaroslav Kocián – člen představenstva
  • Jiří Bradáč – člen představenstva
  • Jiří Habrovec – člen představenstva
  • Jan Plavec – člen představenstva
  • Martin Malec – předseda dozorčí rady
  • Lubor Pekarský – člen dozorčí rady
  • Jan Fafejta – člen dozorčí rady

Cíle Asociace podnikatelů v geomatice

Mezi hlavní cíle asociace patří kultivace podnikatelského prostředí v geomatice a podílení se se na tvorbě zákonů a dalších legislativních opatření, ovlivňujících činnosti a podnikání v tomto oboru. APG dohlíží na etiku hospodářské soutěže a na kvalitu prací, prosazuje zásady Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace (GeoInfoStrategie).

Asociace klade velký důraz na nezbytnou prezentaci oboru geodézie, kartografie, geografických informačních systémů a fotogrammetrie.

Usiluje o vytvoření systému celoživotního vzdělávání a spolupráce osob podnikajících v geomatice, stejně tak navazuje spolupráci s vysokými školami a vědeckými institucemi činnými v oblasti geomatiky.

/* ]]> */