Sleva na software ProGEO

APG

Asociace podnikatelů v geomatice – zpráva o činnosti v roce 2018

apg-zprava-o-cinnosti-2018-f

Asociace podnikatelů v geomatice publikovala na své valné hromadě, konané 8. dubna 2019 v Průhonicích, zprávu o své činnosti v uplynulém roce.

APG je sdružení podnikatelů, působících v oboru geodézie, geoinformatiky a pozemkových úprav. Slovo „geomatika“ v názvu asociace prezentuje otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele, působící nejen v geodézii, ale také v dalších blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS.

Asociace spolupracuje s Českou asociací pro geoinformace, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Státním pozemkovým úřadem, Odbornou radou pro BIM, Společností důlních měřičů a geologů, Asociací poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy, Českým svazem geodetů a kartografů, Společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, Aliancí pro bezpilotní letecký průmysl a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

APG je členem českých i evropských nad-oborových organizací: Český svaz vědeckotechnických společností, Hospodářská komora České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE).

Členy asociace jsou například společnosti GEFOS, Geocart CZ, Hrdlička, T-MAPY, Asseco Central Europe nebo TKP geo.

Kompletní přehled členů naleznete ve zprávě o činnosti. Ve zprávě je také publikován přehled pracovních skupin (GIS, katastr, inženýrská geodézie, BIM) a podrobný výčet činností, které se asociaci povedlo realizovat v průběhu roku 2018.

 

/* ]]> */