STAVEBNICTVÍ

Svaz podnikatelů ve stavebnictví má po 14 letech nového prezidenta

Jiří Nouza, prezident SPS / foto archiv SPS / GeoBusiness

Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který byl založen v roce 1990, oznámil ke konci prosince 2018 nového prezidenta. Stal se jím Jiří Nouza, jenž ve funkci po 14 letech nahradil Václava Matyáše. Ten nadále členem představenstva svazu a v pozici poradce nového prezidenta se bude podílet na zajištění kontinuity aktivit svazu.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví svojí činností navazuje na téměř století staré svazové činnosti, jejichž začátky se datují do doby bezprostředně po vzniku samostatné Československé republiky. Již tehdy se začaly sdružovat odborné cechy a spolky stavitelů, které cítily potřebu vzájemné výměny informací a potřebných zkušeností. Jejich snahy však zanikly během totalitního období 20. století. Jakmile došlo ke změně politického a společenského režimu, svazová tradice byla rychle obnovena.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví se stal vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Stal se uznávaným zástupcem zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou, parlamentem a politickou reprezentací o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla vytvářena koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost.

Členem SPS je také Asociace podnikatelů v geomatice.

 

/* ]]> */