APG

Geomatika 2020. Program konference Asociace podnikatelů v geomatice

geomatika-2020-konference-apg-feat

Asociace podnikatelů v geomatice oznámila program své konference Geomatika 2020.
Akce se bude konat 18. března 2020 v kongresovém centru Floret v Průhonicích u Prahy.

Program konference Geomatika 2020

Moderuje: Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel APG

9:00 – 9:15 Zahájení

9:15 – 10:00 BIM a role geomatika

Ing. Jan Floriánek
Ing. Rudolf Vyhnálek

10:00 – 10:45 Digitální technická mapa ČR, digitalizace stavebního řízení a garantovaná data

Ing. Jiří Bradáč
Mgr. Zdeněk Zajíček

10:45 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:45 Nový stavební zákon a role zeměměřiče na stavbě

Ing. Jiří Habrovec
Mgr. František Korbel

11:45 – 12:30 Novela zákona o zeměměřictví

Ing. Jan Plavec
Ing. Karel Večeře

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:00 Workshop: Cena práce geomatika a její prosazování

Ing. Martin Hrdlička

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 16:15 Workshop: Digitální technická mapa – příležitost pro geomatiky v ČR

Ing. Jiří Bradáč

16:15 – 17:00 Prostor pro dotazy, ukončení konference

Panelová diskuze

Pozvání do panelové diskuze přijali Mgr. Martin Kupka (PSP ČR), Ing. Aleš Marek (Česká komora architektů), Ing. Karel Štencel (ČÚZK), Ing. Marcela Pavlová (Ministerstvo pro místní rozvoj), Ing. Roman Vrba (Ministerstvo vnitra).

Registrace na konferenci Geomatika 2020

Členové Asociace podnikatelů v geomatice mají vstup na konferenci zdarma, pro ostatní zájemce je vložné 1200 Kč za osobu.

Registrace na konferenci Geomatika 2020

/* ]]> */