DRUŽICE CENIA

Agentura CENIA spustila archiv družicových dat

archiv-druzicova-data-feat

Laboratoř dálkového průzkumu informační agentury životního prostředí CENIA v rámci své výzkumné činnosti zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat.

Archiv svým uživatelům zpřístupňuje data Sentinel 2 pro území České republiky od roku 2016 do současnosti, vždy v době vegetační sezóny od 1. dubna do 31. října. Stejné území je nasnímáno přibližně jednou za tři dny.

Vyhledávání družicových scén je velmi jednoduché, stačí z mapy vybrat list kladu družicových scén, zadat požadovaný časový rozsah a maximální přípustnou úroveň oblačnosti. Systém pak nabídne snímky splňující zadaná kritéria a zobrazí jejich náhledy.

Vyhledávání a zobrazení výsledků je dostupné volně, stažení produktů je umožněno po přihlášení.

Dostupné jsou snímky po výpočtu atmosférických korekcí v úrovni zpracování L2A a několik produktů z nich odvozených, vytvářených nástroji Archivu.

Datové vrstvy (rastry) generované Archivem jsou ukládány ve formátu GeoTIFF, který obsahuje informace o souřadnicovém systému a souřadnice rohů rastrů.

Rastry mohou být rovnou použity v GIS software, ale zároveň je můžete prohlížet také v běžném grafickém editoru.

Nabízí se scény obsahující vegetační index NDVI v původním souřadnicovém systému UTM i po transformaci do S-JTSK pro jednodušší použití s ostatními datovými zdroji, pořizovanými v České republice.

V S-JTSK je dostupná také RGB scéna, tedy snímek v pravých barvách, použitelný i pro vizuální interpretaci, případně pro temporální analýzu vývoje území bez nutnosti jakéhokoli specializovaného programového vybavení. To se může hodit například pro sledování vývoje stavebních prací.

Archiv družicových dat

/* ]]> */