Telco Unicorn

Unicorn bude pro CETIN zavádět software pro projektování a plánování optické kabeláže

unicorn-implementuje-geostruct-pro-cetin-opticke-site

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), která provozuje telekomunikační sítě a datová centra oddělené od operátora O2, si ve výběrovém řízení vybrala společnost Unicorn, aby do jejích GISů a systémů pro podporu provozu zavedla software nizozemské firmy Geostruct.

Řešení od Geostructu bude umožňovat plánování a projektování FTTx sítí ve všech lokalitách.

„Dodávaný software podporuje kompletně celý životní cyklus výstavby telekomunikačních sítí od zpracování úvodní studie a zasíťování dané lokality přes tvorbu detailního projektu až po zpracování a předání podkladů ohledně zapojení a konfigurace nových síťových prvků zhotovitelské firmě,“ řekl k tomu Miroslav Kaňka, obchodní ředitel společnosti Unicorn.

Software umí také podchytit změny nebo upřesnění, ke kterým v rámci výstavby dochází. V prostředí CETIN půjde především o funkci načtení dat o stávající síti, automatizovaný návrh variant nové FTTx infrastruktury a jejich vyhodnocení z pohledu technického i nákladového.

Specialista Jaroslav Jech, který má v Cetinu plánování sítě na starosti, doplnil, že právě rychlý a automatizovaný návrh možných variant, kudy vést nové optické sítě a jak je nastavit z pohledu instalované kapacity, je klíčový pro zkrácení času a pracnosti při vytváření projektu.

Zdaleka neplatí, že nejkratší varianty jsou nejlevnější. Často je nutné navrhnout průběhy nové sítě tak, aby se co nejméně zasahovalo do chodníků a minimalizovalo se křížení s vozovkou. Zajištění výkopových prací a souvisejících povolení je totiž často finančně a časově nákladnější než samotná pokládka optických kabelů.

Po vyhodnocení variant a výběru té nejvhodnější je výsledný stav exportován přímo do projektové dokumentace, kterou dostane zhotovitel stavby. Dojde také k datovému exportu pro založení plánované FTTx sítě do GIS a systémů pro podporu provozu.

Zavedení nového software Geostruct do systémů Cetinu je naplánováno na devět měsíců. Vzhledem k požadavku zákazníka bude pilotní řešení zahájeno již v roce 2019, aby první plánované lokality byly zpracovány co nejdříve pro nadcházející stavební sezónu roku 2020.

Jaroslav Jech k projektu dodal, že rozvoj a plánování výstavby FTTx sítí je pro ně klíčovou aktivitou. Proto se plánovací procesy rozhodli vylepšit nasazením specializovaného softwaru.

/* ]]> */