konference

Smart city, 3D vizualizace, správa majetku obcí… témata konference Mapy jsou pro každého

Mapy jsou pro každého 2019 / GeoBusiness

Letošní ročník konference Mapy jsou pro každého se bude konat začátkem června v Přírodním parku Melechov.

Finální program akce, která se uskuteční ve dnech 4. – 5. června 2019, bude sice teprve zveřejněn, ale již jsou známa témata a první referáty.

Martin Malec z firmy Geocart CZ bude mluvit o pozemkových úpravách, které jsou v současnosti jediným trvale udržitelným nástrojem pro opatření v krajině.

Jiří Pánek z olomoucké Univerzity Palackého představí geoparticipace v průběhu předchozího půlstoletí až po současné mobilní aplikace.

Lenka Šímová z firmy Studio MAP bude mluvit o nové podobě budoucích územních plánů a Jakub Drmola z brněnské Masarykovy univerzity představí mapy a vizualizace prostoru v konfliktech.

Zapojit do programu se můžete se svým referátem také vy – stačí se ozvat organizátorům.

Témata Mapy jsou pro každého 2019

Letos zvolili pořadatelé celou řadu aktuálních témat

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí (adaptační opatření,…)
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum Země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

Více informací ke konferenci najdete na www.giskonference.cz.  Přihlášení odborných i komerčních příspěvků je možné taktéž na e-mailu dominika.bauchelova@nap.cz – zasílejte název příspěvku a jeho krátkou anotaci.

Důležité termíny

 • 30. 4. 2019: termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku
 • 30. 4. 2019: konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
 • 6. 5. 2019: rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
 • 30. 5. 2019: zaslání prezentace příspěvku
 • 4. – 5. 6. 2019: konference Mapy jsou pro každého
/* ]]> */