BIM STAVEBNICTVÍ Veřejné zakázky

Proč šetrné budovy a proč nesoutěžit pouze na nejnižší cenu?

Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy - Česká rada pro šetrné budovy / GeoBusiness

Čtenář by měl po přečtení publikace orientovat v možnostech zadávání veřejných zakázek na kvalitní projekty šetrných budov.

Průvodce zadáváním veřejných zakázek na šetrné budovy, jež vydala Česká rada pro šetrné budovy, nabízí veřejným zadavatelům možné cesty, jak postupovat při zadávání zakázek na energeticky úsporné i šetrné, tedy kvalitní a dlouhodobě efektivní nové i rekonstruované budovy s nižšími provozními náklady, příjemnějším prostředím pro jejich uživatele, šetrnější k životnímu prostředí a přitom usnadnit realizaci díla. Veřejné prostředky tak mohou být vynakládány dlouhodobě efektivně a v souladu s principy dobrého hospodáře.

Cílem tedy není do detailu popsat všechna řešení, která novela zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb. umožňuje, ale nabídnout stručný náhled na hlavní vhodné přístupy s jejich plusy a minusy a provést ho jednotlivými kroky v procesu přípravy, realizace až k provozování budovy.

Budova, a o to více kvalitní šetrná budova, je komplexním dílem, na jehož návrhu i realizaci by se měl podílet komplexní tým odborníků. Příručka nechce tým nahradit, ale poskytnout zadavateli a všem, kteří se na kvalitních projektech podílejí, přehled možností přípravy a souvisejících aspektů právě ve vztahu k novele zákona o veřejných zakázkách.

Cílem je motivovat zadavatele a ukázat mu cestu k přípravě kvalitních projektů, které jsou z dlouhodobějšího pohledu efektivní a ekonomičtější.

Publikace má celkem čtyři části.

  1. Veřejná zakázka se samostatným zadáním projektové přípravy a samostatným zadáním realizace díla
  2. Projektová příprava a realizace jako jedna zakázka
  3. Zahrnutí správy objektu do jedné veřejné zakázky na projektovou přípravu a realizaci
  4. Alternativní zařazení soutěže o návrh nebo architektonická soutěž

Publikace v PDF

/* ]]> */