Sleva na software ProGEO

CAGI

Finální program GIVS 2018

GIVS 2018

Kapacita konference Geoinformatika ve veřejné správě, kterou pořádá Česká asociace pro geoinformace, je beznadějně vyprodaná. 150 zájemců, z nichž většina využila příležitosti zvýhodněného vstupného, bude ve dnech 3. a 4. května 2018 poslouchat novinkám z geoinformatiky.

Podívejte se, jaký bude program konference GIVS 2018.

Čtvrtek 3. května 2018

10:00 – 10:10 Zahájení konference (Karel Janečka, Česká asociace pro geoinformace)

10:10 – 11:30 GeoInfoStrategie; Otevřená data; Smart Cities

 • GeoInfoStrategie …posílili jsme do druhého poločasu implementace (Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra ČR)
 • Otevřená data v ČR – aktuální stav a výzvy (Martin Nečaský, Ministerstvo vnitra ČR)
 • Problematika digitální technické mapy města (Petr Doubrava, Stanislav Tomeš, Gepro)
 • Smart cities = Safe cities (Vladimír Špaček, Hexagon)

11:30 – 12:30 BIM a GIS I.

 • Přínosy metody informačního modelování staveb (BIM) (Petr Matyáš, Odborná rada pro BIM)
 • Odborná rada pro BIM a její budoucí plány při prosazování metody BIM v ČR (Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM)
 • BIM & Geomatika – záměr pracovní skupiny Odborné rady pro BIM (Leoš Svoboda, Odborná rada pro BIM)

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:10 BIM a GIS II.

 • Realizace vládou schválené koncepce zavedení BIM v ČR (Jaroslav Nechyba, Česká agentura pro standardizaci)
 • Od papíru k datům – Digitalizace a informační modelování (BIM) v přípravě a realizaci staveb (Josef Žák, SKANSKA)
 • 3D katastr – nejlepší praxe (Karel Janečka, Západočeská univerzita v Plzni, CAGI)
 • Strategický plán agendy ISO/TC 211 ve vztahu k interoperabilitě BIM-GIS a vývojovému trendu SmartCities (Eva Sovjáková, TNK-122)
 • BIM a GIS – co mají společného (Jakub Bican, Martin Slanec, Martin Folber, CAD Studio)

15:10 – 15:30 KÁVA

15:30 – 16:50 Inovace a technologické novinky; Vzdělávání v GIS

 • Technologická linka pro správu 3D dat (Milan Drášil, Ondřej Šenk, GEOVAP)
 • Mobilní procesní řízení s mapovou informací (Jan Zvoník, Bio-Nexus)
 • Trimble Catalyst – softwarový GNSS přijímač. Přesné řešení pro veřejnou správu. (David Jindra, GEOTRONICS Praha)
 • Podpora vzdělávání v CAGI (Jiří Horák, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, CAGI)

17:10 – 18:30 Smart City a GIS

 • Chytrá města a GIS (Petr Urban, ARCDATA Praha)
 • GIS v konceptu Smart City (Robert Spál, Magistrát města Brna)
 • SmartCity – příležitost pro GIS (Marek Lesák, T-Mapy)
 • Letecké mapování města Brna v termální oblasti (Jan Novotný, František Zemek, Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

19:00 – 23:30 Společenský večer v klubu Lávka

Pátek 4. května 2018

9:30 – 11:30 Významné projekty státní správy

 • RÚIAN a účelové územní prvky (Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Otevřená data ČÚZK (Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Poskytování údajů z KN a GDPR (Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální)
 • Souřadnicové systémy v geodatech resortu ČÚZK a jejich transformace (Jan Řezníček, Zeměměřický úřad)
 • Novinky ISA2 a prostorová data (Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální)

11:50 – 13:30 GIS a geoportály pro veřejnou správu a uživatele; Současné trendy grafického designu a geovizulizace; Výměna geodat

 • Mapový portál města Opavy (Daniela Kyseláková, Statutární město Opava)
 • Webová aplikace závad na městském majetku (Jitka Kominácká, Město Břeclav)
 • MapComposer v online mapovém prostředí (Daniela Burešová, Filip Zavadil, Bio-Nexus)
 • Nejčastější chyby v designu map a jejich vliv na uživatelskou percepci (Alena Vondráková, Univerzita Palackého v Olomouci)
 • OGC GeoPackage – nový formát pro výměnu prostorových dat (Jáchym Čepický, OpenGeoLabs)
/* ]]> */