Kalendář událostí UDÁLOSTI

Přijďte se podívat, jak se dělá historická kartografie

U příležitosti znovuotevření Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se 21. března 2013 bude konat seminář Historická kartografie a její prezentace.

Seminář zahájí v 10 hodin proděkan sekce geografie Jakub Langhammer. Po něm Eva Novotná představí stoleté jubileum Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty.

O „budování státu“ ve starých mapách bude hovořit Pavel Chromý.
Zdeněk Kučera a Přemysl Štych vysvětlí, jak se využívají staré mapy při studiu proměn krajiny a osídlení.

Detekci kartografického zobrazení z mapy a jeho použití
pro georeferencování map představí Tomáš Bayer.

Lukáš Brůha vysvětlí metadatový katalog pro zpřístupnění starých map.

Na závěr seminář požádají Petr Žabička a Petr Přidal, abyste jim pomohli geograficky umístit staré mapy na webu Staremapy.cz

Adresa konání semináře je Albertov 6, Praha 2 (3. patro, pravá rýsovna).

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se registrovat e-mailem na hyndrakm@natur.cuni.cz (vstup je zdarma).

/* ]]> */