Sleva na software ProGEO

INSPIRE OPEN SOURCE PROGRAMOVÁNÍ

Nový validátor pro metadata INSPIRE

INSPIRE validator / GeoBusiness

Evropská komise ve spolupráci s firmami PriceWaterhouseCoopers, Interactive Instruments a s konzultanty z členských států vytvořila nový kontrolní nástroj pro metadata dle INSPIRE.

Tzv. validátor ověřuje soulad s požadavky na data, metadata a webové služby, které mají odpovídat směrnici INSPIRE (2007/2/ES). Tento veřejně přístupný validátor je určen pro všechny poskytovatele dat, webových služeb a metadat, aby si svá data a služby mohli prověřit.

Validátor obsahuje grafické rozhraní pro nahrání souboru, stejně jako vývojářskou podporu prostřednictvím REST API. Validátor bude postupně nahrazovat či doplňovat stávající validátory, včetně například českého národního INSPIRE geoportálu, který provozuje Ministerstvo životního prostředí a agentua CENIA.

Pro zajímavost stojí za to říct, že Zeměměřický úřad je zatím jedinou institucí v celé Evropě s plně validními metadaty dle INSPIRE. (platné v době psaní článku).

Validátor byl po letním testování uveden počátkem září 2017 uveden do ostrého provozu. Software je kompletně open source, jeho kód můžete stáhnout z Githubu.

/ Autor Tomáš Řezník pracuje na Masarykově univerzitě, je konzultantem Evropské komise na testování souladu s INSPIRE.

 

 

 

/* ]]> */