konference

Témata konference Mapy jsou pro každého 2019

konference Mapy jsou pro každého 2019 / GeoBusiness

Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zodpovědně rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení? Jak podpořit spolupráci a nalézt hodnoty, které jsou společné pro státní správu, komerční i neziskový sektor? To jsou otázky, na které se letošní ročník konference Mapy jsou pro každého pokusí nalézt odpovědi.

Akce Mapy jsou pro každého se letos koná ve dnech 4. a 5. června 2019 v hotelu Luna (kraj Vysočina, chráněná oblast Přírodní park Melechov, obec Kouty (mapy.cz)).

Témata konference Mapy jsou pro každého 2019

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí (adaptační opatření,…)
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v optimalizaci dopravy
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

Důležitá data

16. 4. 2019 – termín pro přihlášení k prezentaci příspěvku (posílejte e-mail na dominika.bauchelova@nap.cz)
16. 4. 2019 – konečný termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
30. 4. 2019 – rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
30. 5. 2019 – zaslání prezentace příspěvku
4. – 5. 6. 2019 – konference Mapy jsou pro každého

/* ]]> */