zahajeni_cada_2-kartograficka-konference-2001

20. kartografická konference se bude konat 5. a 6. září 2013 na Západočeské univerzitě v Plzni. Chcete poslat referát – tak ještě máte možnost.

Termín pro zaslání plné verze příspěvků organizátoři posunuli na 17. února 2013.

Témata 20. kartografické konference jsou

  • současná kartografická tvorba,
  • kartografické aspekty vizualizace geodat,
  • moderní kartografické metody,
  • aplikace kartografie ve vědecko-výzkumných aktivitách
  • studentské příspěvky.

Termíny týkající se konference jsou následující:

  • 17. 2. 2013 – Odeslání plného textu pro publikaci v recenzovaném časopisu
  • 16. 5. 2013 – Odeslání abstraktu pro publikaci ve sborníku konference
  • 30. 5. 2013 – Mezní termín pro včasnou registraci na konferenci za zvýhodněné vložné
  • 1. 8. 2013 – Ukončení možnosti registrace na konferenci za plné vložné
  • 5.-6. 9. 2013 – 20. kartografická konference

Konference má své stránky na http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2013/

zahajeni_cada_2-kartograficka-konference-2001
Připomenutí, jak byla zahajována kartografická konference před 12 lety v roce 2001.