historicke-mapy-feat

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a Slovenský národný archív budou koncem října 2013 v Bratislavě pořádat jubilejní ročník konference Historické mapy.

Vědecké konference Historické mapy se konají ve čtyřletých cyklech. V roce 2013 si pořadatelé připomenou 30 let od konání první konference.

Letošní konference se bude konat 24. října 2013 v Bratislavě (Slovenský národný archív, Bratislava, Drotárska 42).

Pořadatelé v 1. cirkuláři uvedli, že

Vítané sú všetky témy týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu a využívania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

Součástí konference bude výstava restaurované Prehľadnej banskej mapy hlavného banského závodu banskoštiavnickej oblasti Horná Bíberova štôlňa (1641). Pro účastníky konference bude zajištěna rovněž exkurze do Slovenského národního archivu.

Druhý cirkulář bude rozesílán pouze předběžně přihlášeným. Termín dodání referátů je do 15. Června 2013.

Do konce dubna jste se mohli předběžně přihlásit na e-mail kozuch@fns.uniba.sk nebo písemně na adresu: Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava