DOPRAVA HISTORIE Kalendář událostí Pozvánky UDÁLOSTI

Historické cesty v souvislostech

Centrum dopravního výzkumu pořádalo v roce 2012 konferenci o historických cestách a stezkách. Letošní ročník bude rozdělen do dílčích bloků zaměřených na archeologii, historii, geografii, geologii, geoinformatiku nebo DPZ.

Historické cesty jsou pamětí krajiny. Díky nim lze zjistit informace o struktuře a vývoji osidlování krajiny a jejích změnách v čase. Detailním studiem reliktů cest v terénu lze vcelku přesně určit, jakým způsobem se tehdejší cestující orientovali v terénu, podle jakých podmínek volili trasu, kterým lokalitám se vyhýbali a které naopak upřednostňovali, jakým způsobem zajišťovali ochranu cest a mnoho dalších často dosti specifických otázek jako například vztah cest k polohám mohylových pohřebišť či polohám vojenských polních opevnění.

geobusiness-magazine-historicke-cesty-konference-2014

Historické cesty byly stabilně užívány již v pravěku, což dokládají četné archeologické nálezy jak přímo z reliktů úvozových cest, tak i z jejich blízkého okolí (několik set metrů). Tyto nálezy byly učiněny zcela mimo staré sídelní oblasti, což jen potvrzuje jejich dopravní význam.

Letošník ročník se bude konat ve dnech 11. a 12. září 2014 v Brně.

Svůj referát můžete přihlásit do 29. srpna. Své dotazy směřujte na Jana Martínka z Centra dopravního výzkumu (Wellnerova 3, 779 00 Olomouc). Kontakty jsou jan.martinek@cdv.cz, tel.: +420 776 164 537.

Konference je součástí projektu „Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech“ v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), vyhlášeného a finančně podpořeného Ministerstvem kultury České republiky.

/* ]]> */