GIS Ostrava

GIS a BIM – kdo z koho? Podívejte se na přihlášené referáty sympozia GIS Ostrava 2019

abstrakty referátů GIS Ostrava 2019 / GeoBusiness

Organizátoři sympozia GIS Ostrava 2019, jehož hlavním tématem letos bude „chytré město“, uveřejnili přehled abstraktů přihlášených referátů. Program vypadá velmi zajímavě.

Abstrakty referátů GIS Ostrava 2019

Augustýn, R.; Drozda, J.; Krejčí, P.: Propojení různorodých dat s využitím dolícování souřadnic

Beran, D.; Jedlička, K.; Kepka, M.; Martolos, J.; Sháněl, J.; Kolovský, F.; Bouchal, J.; Uhlíř, P.: Interaktivní modelování dopravních intenzit

Beran, D.; Jedlička, K.; Kumar, K.; Stoter, J.: Třetí dimenze ve vizualizaci hluku

Bitta, J.; Pavlíková, I.; Jančík, P.; Hladký, D.; Svozilík, V.: Air Tritia – GIS při hodnocení kvality ovzduší v rozsáhlé oblasti

Bojko, J.; Čenčíková, T.: Detekce zdravotního stavu lesa za pomocí UAV

Burian, J.; Pánek, J.; Pászto, V.: Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv

Burian, J.; Pászto, V.; Pánek, J.; Macků, K.: Spationomy – prostorové zpracování ekonomických dat

Čerba, O.; Čada, V.: Ontologie a Smart City koncept

Černý, M.: GIS a BIM – Kdo z koho?

Číhal, R.: Koncept projektu železnice metodou bim realizovaný v multidimenzionálním stavovém prostoru

Dolejš, M.; Purchard, J.; Javorčák, A.: Možnosti zpřesnění modelu pro výpočet času dojezdu jednotek zdravotnické záchranné služby

Faltejsek, M.: Informační management staveb a měst s vazbou na GIS při facility managementu

Fojtík, T.; Maťašovská, V.; Zbořil, A.; Kurfiřtová, J.: 100 let geoinformatiky a kartografie ve VÚV T.G.M., v.v.i.

Fröhlichl, V.; Švehla, O.; Šmitalová, L.; Bernát, T.: Využití webové aplikace WEGAS

Glos, P.: GIS a BIM nebo raději GeoBIM?

Glosová, D.; Spál, R.: Chytré město potřebuje moudrá rozhodnutí

Hofierka, J.; Gallay, M.; Sedlák, V.; Kaňuk, J.; Onačillová, K.; Šupinský, J.; Šašak, J.: Modelovanie mestských tepelných ostrovov pomocou laserového skenovania, satelitných dát a virtuálneho 3D modelu mesta

Horák, J.: Rozvoj sběru dat o dopravní síti a poskytování informačních služeb z pohledu požadavků EU

Horák, J.: Inspirace z organizace sběru a poskytování dat o pozemních komunikacích ze zahraničí

Horák, J.: Aktivity CAGI v oblasti vzdělávání

Kotmel, B.; Kraus, M.: Integrace a zpracování Smart city dat

Krejčí, P.; Drozda, J.: TCP IoT cloud pro Smart City

Kubátová, E.: GeoInfoStrategie v kontextu Digitálního Česka

Laštovička, J.; Štych, P.; Paluba, D.; Hladký, R.; Švec, P.; Riedl, M.: Hodnocení vlivu disturbancí lesních ekosystémů (na Šumavě a v Nízkých Tatrách) pomocí časových řad dat Sentinel-2 a Landsat

Laštovička, J.; Štych, P.; Palatý, T.: 3D modelace Ostrovského kláštera

Minařík, D.; Genserek, J.: Chytrá Ostrava a využívání prostředků GIS při „chytrém plánování“ v Ostravě

Novotný, J.; Zemek, F.; Pikl, M.: Teplotní mapování měst, chladicí efekt zeleně

Pacina, J.; Raška, P.; Dolejš, M.; Píša, J.; Popelka, J.; Rybová, K.: Zranitelnost jako základ rozhodovacího procesu v koncepci smart city: systematická rešerše

Paluba, D.; Štych, P.; Laštovička, J.: Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko

Piňos, J.: Využití simulačních her pro řešení problémů urbánního prostoru

Pohanka, T.; Pechanec, V.: Kontinuální monitorování a modelování nebodového znečištění podzemních vod

Pohanková, D.: ZSJ v RÚIAN – data spravovaná externím editorem

Poláček, J.: GDPR a katastr nemovitostí

Rada, J.: Vliv topografického místního šetření vojenských újezdů na harmonizaci geoprostorových dat

Řehánek, T.; Podhorányi, M.: Analýza citlivosti parametrů srážkoodtokového modelu se zaměřením na čísla odtokových křivek

Souček, P.: Účelové územní prvky dodají RÚIAN další rozměr

Stratil, M.; Renner, O.: Virtual forest

Svoboda, L.: Dopady zavádění metody BIM na NIPI v souvislosti s digitalizací stavebního řízení, Digitální technickou mapou ČR a Rekodifikací veřejného stavebního práva

Štangl, S.: Inovujeme Plzeň, tvoříme chytré město

Štych, P.; Filchev, L.,H.; Laštovička, J.: Vzdělávací a capacity building aktivity v dálkovém průzkumu Země na příkladu Česka a Bulharska

Takáč , M.; Kusendová, D.: Aplikácia komunitných dát v oblasti správy verejných priestorov na Slovensku

Tomášek, J.: Použití chytrých řešení v rámci malého města

Vybral, P.; Procházka, D.; Landa, J.; Písařovic, I.: Mobilní aplikace Gisella a její použití

Termíny GIS Ostrava 2019

 

 

/* ]]> */