Software Bentley Systems

GIS Ostrava

GIS a BIM – kdo z koho? Podívejte se na přihlášené referáty sympozia GIS Ostrava 2019

abstrakty referátů GIS Ostrava 2019 / GeoBusiness
Acronis Cyber Protect Home Office

Organizátoři sympozia GIS Ostrava 2019, jehož hlavním tématem letos bude „chytré město“, uveřejnili přehled abstraktů přihlášených referátů. Program vypadá velmi zajímavě.

Abstrakty referátů GIS Ostrava 2019

Augustýn, R.; Drozda, J.; Krejčí, P.: Propojení různorodých dat s využitím dolícování souřadnic

Beran, D.; Jedlička, K.; Kepka, M.; Martolos, J.; Sháněl, J.; Kolovský, F.; Bouchal, J.; Uhlíř, P.: Interaktivní modelování dopravních intenzit

Beran, D.; Jedlička, K.; Kumar, K.; Stoter, J.: Třetí dimenze ve vizualizaci hluku

Bitta, J.; Pavlíková, I.; Jančík, P.; Hladký, D.; Svozilík, V.: Air Tritia – GIS při hodnocení kvality ovzduší v rozsáhlé oblasti

Bojko, J.; Čenčíková, T.: Detekce zdravotního stavu lesa za pomocí UAV

Burian, J.; Pánek, J.; Pászto, V.: Geoparticipativní prostorové nástroje v rozhodovacích procesech místních samospráv

Burian, J.; Pászto, V.; Pánek, J.; Macků, K.: Spationomy – prostorové zpracování ekonomických dat

Čerba, O.; Čada, V.: Ontologie a Smart City koncept

Černý, M.: GIS a BIM – Kdo z koho?

Číhal, R.: Koncept projektu železnice metodou bim realizovaný v multidimenzionálním stavovém prostoru

Dolejš, M.; Purchard, J.; Javorčák, A.: Možnosti zpřesnění modelu pro výpočet času dojezdu jednotek zdravotnické záchranné služby

Faltejsek, M.: Informační management staveb a měst s vazbou na GIS při facility managementu

Fojtík, T.; Maťašovská, V.; Zbořil, A.; Kurfiřtová, J.: 100 let geoinformatiky a kartografie ve VÚV T.G.M., v.v.i.

Fröhlichl, V.; Švehla, O.; Šmitalová, L.; Bernát, T.: Využití webové aplikace WEGAS

Glos, P.: GIS a BIM nebo raději GeoBIM?

Glosová, D.; Spál, R.: Chytré město potřebuje moudrá rozhodnutí

Hofierka, J.; Gallay, M.; Sedlák, V.; Kaňuk, J.; Onačillová, K.; Šupinský, J.; Šašak, J.: Modelovanie mestských tepelných ostrovov pomocou laserového skenovania, satelitných dát a virtuálneho 3D modelu mesta

Horák, J.: Rozvoj sběru dat o dopravní síti a poskytování informačních služeb z pohledu požadavků EU

Horák, J.: Inspirace z organizace sběru a poskytování dat o pozemních komunikacích ze zahraničí

Horák, J.: Aktivity CAGI v oblasti vzdělávání

Kotmel, B.; Kraus, M.: Integrace a zpracování Smart city dat

Krejčí, P.; Drozda, J.: TCP IoT cloud pro Smart City

Kubátová, E.: GeoInfoStrategie v kontextu Digitálního Česka

Laštovička, J.; Štych, P.; Paluba, D.; Hladký, R.; Švec, P.; Riedl, M.: Hodnocení vlivu disturbancí lesních ekosystémů (na Šumavě a v Nízkých Tatrách) pomocí časových řad dat Sentinel-2 a Landsat

Laštovička, J.; Štych, P.; Palatý, T.: 3D modelace Ostrovského kláštera

Minařík, D.; Genserek, J.: Chytrá Ostrava a využívání prostředků GIS při „chytrém plánování“ v Ostravě

Novotný, J.; Zemek, F.; Pikl, M.: Teplotní mapování měst, chladicí efekt zeleně

Pacina, J.; Raška, P.; Dolejš, M.; Píša, J.; Popelka, J.; Rybová, K.: Zranitelnost jako základ rozhodovacího procesu v koncepci smart city: systematická rešerše

Paluba, D.; Štych, P.; Laštovička, J.: Hodnotenie metód a dát DPZ pre účely klasifikácie krajinnej pokrývky na príklade bývalých vojenských obvodov Brdy a Ralsko

Piňos, J.: Využití simulačních her pro řešení problémů urbánního prostoru

Pohanka, T.; Pechanec, V.: Kontinuální monitorování a modelování nebodového znečištění podzemních vod

Pohanková, D.: ZSJ v RÚIAN – data spravovaná externím editorem

Poláček, J.: GDPR a katastr nemovitostí

Rada, J.: Vliv topografického místního šetření vojenských újezdů na harmonizaci geoprostorových dat

Řehánek, T.; Podhorányi, M.: Analýza citlivosti parametrů srážkoodtokového modelu se zaměřením na čísla odtokových křivek

Souček, P.: Účelové územní prvky dodají RÚIAN další rozměr

Stratil, M.; Renner, O.: Virtual forest

Svoboda, L.: Dopady zavádění metody BIM na NIPI v souvislosti s digitalizací stavebního řízení, Digitální technickou mapou ČR a Rekodifikací veřejného stavebního práva

Štangl, S.: Inovujeme Plzeň, tvoříme chytré město

Štych, P.; Filchev, L.,H.; Laštovička, J.: Vzdělávací a capacity building aktivity v dálkovém průzkumu Země na příkladu Česka a Bulharska

Takáč , M.; Kusendová, D.: Aplikácia komunitných dát v oblasti správy verejných priestorov na Slovensku

Tomášek, J.: Použití chytrých řešení v rámci malého města

Vybral, P.; Procházka, D.; Landa, J.; Písařovic, I.: Mobilní aplikace Gisella a její použití

Termíny GIS Ostrava 2019

 

 

/* ]]> */