Sleva na software ProGEO

GIS Ostrava

GIS Ostrava 2021

gis-ostrava-2021-f

Sympozium GIS Ostrava 2021, v rámci něhož se konají konference „Prostorové služby pro Smart City a Smart Region“ a „Advances in Localization and Navigation“, společně s několika semináři a workshopy, se koná ve dnech 17. – 19. března 2021.

Sympozium je připravováno jako prezenční událost, avšak vzhledem k infekční situaci pořadatelé počítají s možností, že někteří účastníci mohou upřednostnit distanční přístup a k tomu bude zajištěno odpovídající technické řešení, aby bylo možné mít jak prezenční vystoupení, tak videokonferenční. V případě plošného či lokálního zákazu konání akcí bude celé sympozium převedeno do videokonferenčního prostředí.

Podrobné informace o sympoziu

Možnost registrovat referáty a semináře pro konferenci „Prostorové služby pro Smart City a Smart Region“ je do 15. 12. 2020.

Pro konferenci „Advances in Localization and Navigation“ je připravena možnost publikování celých článků ve speciálním vydání časopisu Sensors (Q1, IF 3.275) a ISPRS International Journal of Geo-information (Q3, IF 2.239) s editory z programového výboru konference.

Autoři si mohou vybrat, do kterého z těchto časopisů svůj článek pošlou a ve kterém bude procházet standardním recenzním řízením.

Semináře/workshops:

  • Mobile Robot Localization in Challenging Environments: A Multi-Sensor Fusion Approach (prof. Stephan Michael Weiss, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt),
  • Covid-19 Contact Tracing Apps – Is Bluetooth a Reliable Technique for Distance Estimation? (Dr. Günther Retscher, TU Wien),
  • GNSS positioning using low-cost receivers for pedestrian navigation and mapping applications (Dr. Paolo Dabove, Politecnico di Torino, Italy),
  • Tvorba nástrojů a pluginů s využitím QGIS Python API (RNDr. Jan Caha, Ph.D., GeoCzech, Inc.),
  • GeoDa – zajímavý nástroj pro explorační analýzu dat (doc. Dr. Ing. Jiří Horák, Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.),
  • Využití cloudu pro práci s agregovanými lokalizačními daty mobilních operátorů (Jan Růžička – IT4I, Jiří Hylmar – IT4I, Miroslav Vozňák – VŠB-TUO, Lukáš Orčík – IT4I a další)

Další semináře jsou v přípravě.

Součástí sympozia budou také exkurze, tentokrát do laboratoře RFID na zdejší fakultě a do Národního superpočítačového centra IT4Innovations na VŠB-TUO.

/* ]]> */