Na západočeském zámku Kozel se počátkem října bude konat další ročník konference Geomatika v projektech. Na programu bude třetí rozměr, doprava, ontologie, teoretická geodézie, kulturní dědictví. Vstup je zdarma, stačí když se včas zaregistrujete.

Kontakty a inspiraci načerpáte jedině na setkáních, která jsou fyzická. Na sociálních sítích jsou všichni sami, kdežto na konferenci máte šanci potkat ve frontě na kávu svoji životní lásku anebo někoho, s kým třeba začnete dělat na nějakém převratném projektu.

Naplánujte si proto do kalendáře na dny 1. – 2. října 2014 služební cestu a přijeďte na zámek Kozel, kde se bude konat další ročník konference Geomatika v projektech.

Geomatika v projektech 2014 se koná pod záštitou Kartografické společnosti České republiky a České asociace pro geoinformace. Nejenže nebudete platit vložné, protože akce je podpořena z projektu EXLIZ, CZ.1.07/2.3.00/30.0013, ale navíc máte možnost získat dva kreditní body, protože konference je součástí programu celoživotního vzdělávání členů Komory geodetů a kartografů.

Letošní ročník navazuje na předchozí ročníky 2012, 2011, 2010, 2009 a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky Západočeské univerzity v Plzni pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007.

Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro každý ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností.

Výstupem z konference bude sborník abstraktů s ISBN.

Termíny