geodis-presunute-lode-k-jednomu-brehu-behem-mapovani

Společnost GEODIS letos v srpnu detailně dokumentovala 125 kilometrů Labsko-Vltavské vodní cesty za použití vlastního mobilního mapovacího systému MOMAS s dosahem až 300 metrů. Mapování se uskutečnilo pro Státní plavební správu. Celá akce trvala celkem tři dny. Plavba začala v Roudnici nad Labem, pokračovalo se přes Prahu až po Vodní nádrž Slapy a zase zpět.

GEODIS použil mobilní mapovací systém, umístěný na přídi lodi, k dokumentaci říčního břehu Labe již v roce 2010. Tehdy šlo o dokumentaci prostřednictvím systému IP-S2. Letos v srpnu, stejně jako loni, GEODIS použil systém MOMAS, který se skládá ze sférické kamery, dvou externích kamer s vysokým rozlišením a dvou laserových skenerů s dosahem až 300 metrů.

geodis-lod-statni-plavebni-spravy-mapovani-vodni-cesty

Bylo tak možné bez problému mapovat nejen samotnou vodní cestu, ale i břeh a přilehlé okolí. Postup byl takový, že se nejprve zdokumentoval pravý břeh a během zpáteční plavby se mapoval levý břeh.

Státní plavební správa může nasbíraná data využít například pro pasporty dopravního značení na řece, inspekci mostů, zeleně, přístavišť, kotvišť a dalších jevů vyskytujících se v okolí řeky. Zároveň mohou být využita i jako zdroj pro vytváření povodňových modelů.

Nejzajímavější a zároveň nejnáročnější částí mapování Labsko-Vltavské vodní cesty bylo centrum Prahy, kde je celoročně zakotveno velké množství lodí, které bylo nutné přesunout, aby bylo vidět na břehy.

Proto se musely uskutečnit poměrně složité manévry, během nichž byly nejprve všechny lodě z pravého vltavského břehu přesunuty na levý a mapována byla pravá část řeky a břehu až k pražské Troji. Mezitím byly zase všechny lodě z pravého břehu přesunuty na levý a tak bylo umožněno během zpáteční cesty mapovat i levý břeh.

Vltavu v centru Prahy se podařilo během jednoho dne vyklidit až na tři objekty, které se nepodařilo přemístit. Po mapování pražské části Vltavy se pokračovalo až k Vodní nádrži Slapy a od tam zase zpět po pravém břehu řeky do Roudnice nad Labem.

Státní plavební správa dostala od společnosti GEODIS data pro desktopový software PanoramaGIS, složené z tisíců snímků a mračen laserových bodů, které dohromady tvoří komplexní model pro měření a vizualizace.

V nejbližší době dojde k aktualizaci stávajících dat i ve webové aplikaci PanoramaGIS web.

Během třídenní akce bylo po řekách najeto celkem 250 kilometrů (tam i zpět) a za 26 hodin sběru dat bylo pořízeno 106 517 panoramatických snímků a bezpočet laserových bodů.

Takto pořízená data jsou velmi detailní, jejich vysokou kvalitu potvrdil také Miroslav Rychtařík ze Státní plavební správy: „Získaná data jsou natolik detailní, že je možné změřit podjezdné výšky pod mosty, šířky průjezdných polí, prověšení elektrického vedení, polohu bójí, plavebního značení, plovoucích můstků a dalších zařízení.“

[zdroj: tisková zpráva Geodis]

geodis-presunute-lode-k-jednomu-brehu-behem-mapovani